Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pravidelné používanie smartfónov a tabletov na upokojenie malých detí sa môže vypomstiť

VEDA NA DOSAH

Obzvlášť u chlapcov dokáže zvýšiť emocionálnu reaktivitu.

Deti sa hrajú s tabletom a mobilom. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Nová štúdia naznačuje, že smartfóny a tablety môžu pomôcť krátkodobo upokojiť dieťa v predškolskom veku. Súčasne však môžu zredukovať príležitosti, keď si deti môžu precvičovať zručnosti potrebné k zvládaniu emócií.

Jednoduché a rýchle riešenie nemusí byť vždy aj najlepšie

Azda každý rodič pozná situáciu, keď sa snaží navariť večeru, nakúpiť alebo dokončiť nejaké pracovné zadanie, a práve v tejto chvíli sa jeho dieťa emočne zrúti. Smartfón alebo tablet vtedy môže predstavovať rýchle a jednoduché riešenie, ktoré dieťa zaručene upokojí. Nové zistenia vedcov z Lekárskej univerzity v Michigane naznačujú, že jednoduché riešenia nemusia byť vždy najlepšie. Táto stratégia upokojenia môže súvisieť s tým, že v neskoršom veku sa deťom zhorší správanie. Tím vedcov, ktorý sa ňou zaoberal, uverejnil výsledky svojho výskumu v odbornom časopise JAMA Pediatrics.

„Používanie mobilných zariadení za účelom upokojenia malého dieťaťa sa môže javiť ako neškodný, dočasný nástroj na zníženie stresu v domácnosti. Ak sa však táto upokojujúca stratégia používa pravidelne, môže to mať dlhodobé následky,“ upozorňuje spoluautorka štúdie Jenny S. Radeskyová, ktorá je súčasne aj behaviorálnou pediatričkou.

Vedkyňa dopĺňa, že práve v ranom detstve môžu mobilné digitálne zariadenia nahradiť príležitosti na rozvoj a precvičovanie alternatívnych metód regulácie emócií, čo sa môže negatívne prejaviť v neskoršom veku dieťaťa.

Výskum odhaľuje úskalia používania mobilných zariadení deťmi

Na výskume sa zúčastnilo 422 rodičov a 422 detí vo veku od 3 do 5 rokov. Vedci prostredníctvom dotazníka zisťovali, ako často rodičia a opatrovatelia používajú mobilné zariadenia ako upokojujúci nástroj, a skúmali, aký vplyv má táto stratégia na osvojovanie si zručností zvládať emócie a vznik emocionálnej reaktivity u detí.

Príznaky zvýšenej emocionálnej reaktivity môžu zahŕňať rýchle zmeny nálad, čo znamená, že dieťa prežíva náhle a prudké výkyvy smútku a radosti a mnohokrát je impulzívnejšie.

Výsledky výskumu naznačujú, že súvislosť medzi používaním digitálnych zariadení a ovládaním emócií bola obzvlášť výrazná u chlapcov a detí, ktoré sú hyperaktívne, impulzívnejšie a temperamentnejšie. Takéto deti reagovali intenzívnejšie, viac prejavovali pocity hnevu, frustrácie a smútku.

„Naše zistenia naznačujú, že používanie digitálnych zariadení ako spôsobu upokojenia rozrušených detí môže byť problematické najmä u tých detí, ktoré už beztak zápasia s osvojením si zručností na zvládanie emócií,“ približuje výsledky výskumu Jenny S. Radeskyová.

Vedkyňa vysvetľuje, že práve v predškolskom období deti prechádzajú dôležitým vývojovým štádiom, keď sa u nich môže prejavovať problematické správanie. Deti v tomto veku mávajú záchvaty hnevu, vzdorujú a veľmi intenzívne prežívajú svoje emócie. Aj z tohto dôvodu môžu rodičia a opatrovatelia vnímať smartfóny a tablety ako lákavé riešenie krízových situácií.

„Opatrovatelia môžu v dôsledku použitia mobilných zariadení pocítiť okamžitú úľavu, akonáhle rýchlo a efektívne znížia negatívne a náročné prejavy správania detí. Rodičom i deťom to prináša pocit odmeny a môže ich to motivovať k udržiavaniu tohto cyklu. Tým, ako postupne rastú požiadavky detí na sledovanie médií, sa upevňuje tiež zvyk používať mobilné zariadenia na zvládanie ich náročného správania. Čím častejšie sa mobilné zariadenia používajú na upokojovanie detí, tým menej si deti aj ich rodičia precvičujú iné stratégie a zručnosti na ovládanie emócií,“ vysvetľuje dôsledky používania tejto stratégie Jenny S. Radeskyová.

Mladí rodičia si s deťmi čítajú knihu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Dá sa to aj inak. Alternatívne postupy regulovania problematického správania detí

Vedkyňa a pediatrička Jenny S. Radeskyová vysvetľuje, že rodičia môžu i zámerne používať mobilné zariadenia na reguláciu správania detí. Obzvlášť účinné je to v prípadoch, keď chce rodič rozptýliť dieťa, napríklad počas cestovania. Pri používaní médií je však potrebné dbať na to, aby sa nestali primárnym a pravidelne používaným upokojujúcim nástrojom. Rodičia a opatrovatelia by mali vo väčšej miere používať alternatívne metódy na regulovanie emócií dieťaťa. Ako príklady Jenny S. Radesky opisuje nasledujúce prístupy.

  • Techniky využívajúce zmysly. Malé deti môžu upokojiť rozličné zmyslové podnety. Môže to zahŕňať hojdanie, objímanie, skákanie na trampolíne, stláčanie predmetov v rukách, počúvanie hudby, pozeranie si knižky či iné aktivity. Ak začína byť dieťa nervózne, je dobré presmerovať jeho pozornosť na pohyb alebo aktivity využívajúce zmysly.
  • Pomenovať emóciu a určiť, ako s ňou narábať. Keď rodičia pomenujú pocit, o ktorom si myslia, že ich dieťa prežíva, môžu mu tým pomôcť prepojiť reč a prežívaný duševný stav. Dieťa bude tak postupne vedieť pomenovať svoje pocity. Rodičia takto zároveň dávajú dieťaťu najavo, že mu rozumejú. Akonáhle rodičia zostanú pokojní, ukážu deťom, že emócie sú zvládnuteľné.
  • Používanie farebných zón. Malé deti nedokážu rozmýšľať v abstraktných pojmoch, akými sú aj emócie. Farebné zóny (napr. modrá pre nudu, zelená pre pokoj, žltá pre úzkosť/nepokoj, červená pre výbušnosť/hnev) môžu byť pre deti jednoduchšie na pochopenie. Na základe toho môžu rodičia vytvoriť akéhosi vizuálneho sprievodcu pre deti, prostredníctvom ktorého budú o svojich pocitoch komunikovať s dospelými. Rodičia ho môžu využiť v náročných chvíľach, a pomôcť tak deťom ovládať ich emócie.
  • Ponúknutie alternatívneho správania. Ak sú deti rozrušené, môžu sa prejavovať veľmi negatívne. Týmto spôsobom komunikujú o svojich emóciách. Deti je však potrebné naučiť iné formy správania, s ktorými dokážu lepšie riešiť problémy. V krízových situáciách by rodičia a opatrovatelia mali usmerniť dieťa tak, aby mu navrhli alternatívnu formu správania, ktorá im pomôže riešiť vzniknutý problém.
Dve deti a rodičia spia v posteli. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Rodičia môžu predísť záchvatom hnevu, ktorý súvisí s používaním technológií tým, že dajú deťom jasne najavo, koľko času môžu stráviť používaním mobilného zariadenia. Jenny S. Radeskyová navrhuje ako riešenie používanie časovača, prehrávanie len jedného videa namiesto automatického prehrávania viacerých videí za sebou. Dieťa tak bude presne vedieť, kedy sledované video končí.

Dieťa si môže precvičovať svoje zručnosti s ovládaním emócií, aj keď je pokojné. Rodičia a opatrovatelia s ním môžu hravou formou diskutovať o prežívaných pocitoch a spôsoboch ich zvládania.

„Všetky tieto riešenia pomáhajú deťom lepšie porozumieť samým sebe a cítiť sa kompetentnejšie pri ovládaní svojich pocitov. Vyžaduje to opakovanie zo strany opatrovateľa, ktorý sa tiež musí snažiť zostať pokojný a nereagovať prehnane na emócie dieťaťa. Napomáha to však k osvojeniu si celoživotných zručností regulovať emócie,“ vysvetľuje význam alternatívnych prístupov k zvládaniu pocitov Jenny S. Radeskyová.

Používaním rušivých zariadení, ktorými sú smartfóny a tablety, si dieťa neosvojí tieto dôležité zručnosti. Mobilné zariadenia len odvádzajú pozornosť dieťaťa od jeho pocitov, čím ono uteká pred riešením vzniknutých problémov. U takýchto detí je potom väčšie riziko, že nebudú vedieť zvládať stres v škole a budú sa dostávať do konfliktov s rovesníkmi.

Zdroje: Tlačová správa Lekárskej univerzity v Michigane; DOI: 10.1001/jamapediatrics.2022.4793

Spracovala Andrea Bučičová

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky