Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V školách narastie počet asistentov pre deti a pribudnú aj zdravotníci

VEDA NA DOSAH

Zdravotníci budú v školách pôsobiť už od septembra, ďalší asistenti prídu v októbri.

Asistentka pomáha žiačke pri učení. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

V tomto školskom roku je na asistentov učiteľa vyčlenených spolu 91,2 milióna eur, vďaka čomu bude v školách pôsobiť 6 744 asistentov učiteľa. Okrem toho sa podarilo presadiť navýšenie počtu asistentov aj z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR (POO), ktorí do škôl pribudnú už v októbri. Ďalším podporným opatrením z POO pre deti so špeciálnymi potrebami či zdravotnými potrebami sú tiež zdravotnícki pracovníci v školách.

Cieľom sú optimálne podmienky pre každého žiaka

Na 3230 asistentov učiteľa v školskom roku 2022/2023 je vyčlenených len zo štátneho rozpočtu takmer 43,2 milióna eur. Ministerstvo školstvo bolo tiež úspešné v predĺžení eurofondových projektov Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov I a II. Na ďalší školský rok získalo sumu 48 miliónov eur, vďaka čomu bude v školách v nasledovnom školskom roku pracovať ďalších 2914 asistentov. Okrem toho sa podarilo presadiť vyčlenenie prostriedkov na asistentov učiteľa aj z Plánu obnovy.

„Naším cieľom je pomáhať takto k vytvoreniu optimálnych podmienok na vzdelávanie pre každého žiaka a každú žiačku,“ priblížila štátna tajomníčka pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová. Na základe spolupráce s NIKA (Národná implementačná a koordinačná autorita) sa podarilo pridelenie ďalších približne 600 asistentov z Plánu obnovy a odolnosti od októbra 2022.

Systém podpory asistentov v rámci plánu obnovy bude od októbra 2022 zmenený i v rámci prideľovania. Do konkrétnej školy a triedy ich umiestni poradenské centrum na základe potrieb žiakov. „Nový systém podpory detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude nastavený tak, aby zohľadnil potreby všetkých žiakov, ktorí budú potrebovať jeho podporu,“ doplnila Síthová.

Lekárka vyšetrujúca hrdlo detskej pacientke. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Čo bude v kompetencii školských zdravotníkov

Okrem toho budú v školách od septembra pôsobiť pre žiakov, ktorí majú špeciálne potreby alebo zdravotné problémy, taktiež zdravotnícki pracovníci. Poskytovať budú zdravotnú a ošetrovateľskú činnosť. „Zdravotnícky pracovník môže okrem toho robiť skríning, aby identifikoval u žiakov zdravotné problémy, ale môže aj realizovať preventívne a poradenské aktivity v oblasti zdravého životného štýlu,“ dodala štátna tajomníčka.

Pilotný projekt bude realizovaný v materských, základných, stredných školách, zahŕňajúc aj špeciálne školy, spojené školy či odborné učilištia. Z plánu obnovy bolo podporených dovedna 92 škôl sumou 3,4 milióna eur. Školy môžu z tejto sumy čerpať od 1. septembra 2022 do konca augusta 2024.

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky