Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mali by byť deti hodnotené číslom alebo slovom? Školskí psychológovia rozbehli výskum

VEDA NA DOSAH

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie rozbehol prieskum, ktorý má zistiť, aký je názor rodičov na spôsob hodnotenia žiakov.

Ilustračný obrázok, Zdroj: istockphoto.com

Ak ste rodič dieťaťa, ktoré navštevuje základnú školu, môžete sa zapojiť do výskumu vyplnením dotazníka.

Vzdelávanie je výchovno-vzdelávací proces, ktorý má pomáhať deťom rozvíjať ich osobnosť. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je hodnotenie, ktoré má tiež viacero funkcií, no jednou z najdôležitejších je príprava žiakov na budúcnosť.

Do výskumu, ktorý je zameraný na význam slovného hodnotenia žiakov na prvom a druhom stupni základnej školy, sa môžete zapojiť aj vy prostredníctvom online dotazníka. Jeho vyplnenie vám zaberie približne desať až dvadsať minút, avšak svojím zapojením pomôžete vedcom zistiť, aký vplyv malo slovné hodnotenie na vás a vaše deti. Dotazník obsahuje otázky pre rodiča aj pre dieťa. Všetky údaje, ktoré v ňom zadáte, sú anonymné a budú použité výlučne na výskumné účely.

Vaše názory pomôžu odborníkom ministerstva školstva v budúcnosti nastaviť slovné hodnotenie v školstve tak, aby bolo správne využité.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky