Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Slovenskej akadémii vied sa začala už po tretí raz Letná škola mladých vedcov

VEDA NA DOSAH

Deti z celého Slovenska si vyskúšajú pracovný týždeň s vedeckými výskumníkmi.

Deti v školskom laboratóriu prevádzajú chemický pokus. Zdroj: iStockphoto.com

Deti v školskom laboratóriu realizujú chemický pokus. Zdroj: iStockphoto.com

Dvanásť ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) hosťuje v rámci projektu Letná škola mladých vedcov od 18. do 22. júla 2022 žiakov a žiačky vo veku od 10 do 15 rokov. Zvedavých mladých účastníkov čaká intenzívny prázdninový týždeň, počas ktorého nahliadnu do fascinujúceho sveta vedy.

Letnú školu oficiálne otvorili predseda SAV profesor Pavol Šajgalík a štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) Ľudovít Paulis. V tomto ročníku dostali až 120 prihlášok. Z nich vedci a vedkyne zo SAV vybrali na základe motivačného listu a vedomostí 42 detí, s ktorými budú počas celého týždňa pracovať.

„Veľmi sa mi páči, že ste sa rozhodli tieto letné dni venovať práve tejto aktivite. Uvidíte, ako sa robí veda, ako vyzerajú laboratóriá, ako jednotliví vedeckí pracovníci vymýšľajú a robia nové veci, ktoré sú užitočné pre celú spoločnosť,“ uviedol na úvod predseda SAV Šajgalík.

Predmety, ako sú matematika, fyzika a informatika, vzbudzujú u mnohých žiakov strach a rešpekt. „Avšak keď sa človek naučí rozumieť základným princípom, otvorí sa vám svet. Pomôže to nielen vám tým, že budete mať dobré známky, ale začnete rozmýšľať o mnohých veciach oveľa racionálnejšie ako doteraz,“ prihováral sa žiakom Šajgalík. Okrem iného vyzdvihol, že kladenie otázok a racionálne uvažovanie je alfou a omegou nielen vo vedeckom svete, ale aj praktickom živote.

Chlapci programujú na počítači.

Letná škola mladých vedcov. Zdroj: TS SAV

Viac o projekte Letná škola mladých vedcov

Letná škola mladých vedcov je projektom SAV a občianskeho združenia All4Science. Projekt vznikol so zámerom poukázať na dôležitosť vedy, pochopenie jej zákonitostí v bežnom živote a s cieľom priblížiť vedu ako významný zdroj pokroku mladým ľuďom. Je určená deťom na druhom stupni základných škôl so vzťahom k prírodným vedám a so základnými vedomosťami z danej oblasti. Zapojiť sa do nej mohli žiaci vyplnením formulára s návrhom vlastného projektu, ktorému by sa chceli počas vedeckého týždňa venovať.

Atraktívny týždeň je nabitý aktivitami s pomocou viacerých ústavov zo SAV a taktiež s personálnou pomocou z George Science, mediálnou pomocou z nadácie Kooperatíva a komunikačnou i organizačnou pomocou z Fenomény sveta.

Čo zažijú žiaci počas týždňa?

Skupiny žiakov sú zložené z malého počtu, preto počas každého dňa majú priestor pýtať sa, skúmať a objavovať.

Deti sa budú s vedcami venovať chémii z domácej kuchyne, pracovať so sociálnym robotom, poznávať a vábiť hmyz, zažijú výpravu do vnútra bunky, zistia, ktoré odpadky z koša sa zídu v polymérnej kuchyni. Nebude chýbať ani štúdium enzybiotík – bojovníkov proti bakteriálnym patogénom. Zážitkom bude určite aj vodíkovanie, materiály na cestách či srdcové záležitosti.
„Kým je človek mladý, má v sebe svoju zvedavosť. A možno aj tá vám pomôže, ako ju rozvíjať a zachovať až do vyššieho veku,“ povedal počas otvorenia štátny tajomník Paulis.

Pod vedením vedcov z ústavov SAV budú pracovať na vlastných projektoch, realizovať experimenty v laboratóriách a prezentovať svoje vedecké výsledky na záverečnej absolventskej konferencii.
V piatok 22. júla 2022, posledný deň letnej školy, budú deti prezentovať svoje projekty na posterovej šou pri Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. „Týmto k nám do areálu SAV srdečne pozývame aj širokú verejnosť, aby si prišla pozrieť výsledky našej spoločnej práce,“ uviedla predstaviteľka OZ All4Science Marta Šoltésová Prnová z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Lákanie mladých je výzvou

Ľudia, ktorí majú potenciál, chuť pracovať a prispievať k prosperite celej spoločnosti, neraz realizujú svoje ambície v iných krajinách. Slovensko sa aj preto stretáva s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. O to viac je dôležité povzbudiť už žiakov základných škôl k štúdiu vedeckého smeru, či už biologických vied, alebo vied humanitného zamerania.

„Je naozaj nesmierne dôležité podchytiť deti už v nižšom veku, aby našli zaľúbenie a záujem vo vedeckej činnosti, pretože nech sa na to pozrieme z akéhokoľvek hľadiska, naša kvalita života závisí výlučne od nových poznatkov a rozvoja. Slovensko nemôže byť výnimkou a my pociťujeme, že mladí ľudia odchádzajú od nás do zahraničia, pretože majú pocit, že tu nie sú vytvorené rovnaké podmienky ako tam,“ konštatoval Šajgalík.

SAV má zároveň program, v ktorom mladí vedeckí pracovníci navštevujú stredné školy po celom Slovensku a šíria vedu prednáškami. „Uvidíme, kam sa táto aktivita rozvinie, ale celkom iste plánujeme rozširovať podobné aktivity ako Letnú školu aj na stredné školy,“ uviedol pre Vedu na dosah Šajgalík. Zdôrazňuje zároveň, že ak chceme mať špičkovú vedeckú inštitúciu, je dôležité, aby dorast po skončení vysokej školy hľadal miesto práve v akadémii.

MŠVVaŠ SR podporuje systémový program Kreatívna veda, zameraný na rozvoj kritického a vedeckého myslenia detí. „Letná škola je niečo krátkodobé, systémový program beží počas celého roka a umožňuje menšiemu počtu detí zúčastňovať sa na pokusoch a vzdelávať sa zábavnou formou,“ vysvetľoval Paulis.

Kreatívna veda je spoločný názov pre aktivity, ktoré sa realizujú prostredníctvom piatich ústavov SAV. Program je určený učiteľom druhého stupňa základných škôl, ktorí môžu vyučovanie doplniť o kreatívne úlohy, atraktívne vzdelávacie materiály, pokusné sety, návštevu laboratória či prednášky vedcov. Využiť môžu aj vedecký mentoring žiakov pripravujúcich sa na olympiády alebo iné vzdelávacie súťaže.

Zdroje: TS SAV, MŠVVaŠ SR 

(JM)

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky