Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Niektorým deťom preplatia školský klub, pomôžu aj zdravotné sestry v školách

VEDA NA DOSAH

Ministerstvo školstva ponúka školám pomoc prostredníctvom financií z Plánu obnovy a odolnosti SR.

B.Gröhling, minister školstva, pri stolovej hre s deťmi v školskej družine. Zdroj: instagram MŠVVaŠ SR

Minister školstva Branislav Gröhling v školskom klube detí v roku 2021. Zdroj: Instagram MŠVVaŠ SR

Podpora rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia či v hmotnej núdzi. To je cieľom druhého kola výzvy na preplácanie školských klubov detí. Ďalšou podporou pre deti so špeciálnymi potrebami či zdravotnými potrebami je prítomnosť zdravotníckeho personálu priamo v školách. Obe výzvy sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Jedným z riešení, ako pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi, je zvýšiť objem hodín, ktorý trávia škole. To sa dá zrealizovať prostredníctvom aktivít v školských kluboch detí (ŠKD). „Školský klub detí je dôležitý aj na to, aby si deti a žiaci upevnili poznatky či budovali vzťahy s rovesníkmi,“ priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Ide už o druhé kolo tejto výzvy. Žiadať o príspevok môžu všetky školy bez ohľadu na zriaďovateľa, teda základné školy, špeciálne školy či spojené školy. Financie budú poskytnuté na obdobie od 1. septembra 2022 do 30. júna 2023. Na kompenzáciu poplatkov na ŠKD je vyčlenená suma viac než 2,3 milióna eur, čo znamená preplatenie bežného poplatku na žiaka 15 eur na mesiac.

Ďalším podporným opatrením je výzva na zdravotníckeho pracovníka v materskej, základnej a strednej škole. „Viete, že dnes máme v školách deti so špeciálnymi potrebami či so zdravotnými problémami. Týmto žiakom chceme na školách pomôcť a uľahčiť im vzdelávanie. Preto sme v zákone umožnili pôsobenie školských zdravotných sestier, ktoré môžu poskytovať zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť,“ opísal šéf rezortu školstva. Zdravotnícky pracovník môže okrem toho robiť skríning, aby u žiakov identifikoval zdravotné problémy, ale môže tiež vykonávať preventívne a poradenské aktivity v oblasti zdravého životného štýlu.

Tento pilotný projekt bude realizovaný v materských, základných školách, stredných školách, zahŕňajúc aj špeciálne školy, spojené školy či odborné učilištia. Alokovaná finančná čiastka na tento účel je 3,4 milióna eur a školy z nej môžu čerpať v období od 1. septembra 2022 do konca augusta 2024.

TS: MŠVVaŠ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky