Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako sa rozprávať so žiakmi o aktuálnej kritickej situácii?

VEDA NA DOSAH

Psychologička Alena Kopányiová pomohla pre školy sformulovať niekoľko rád, ako hovoriť s deťmi a so žiakmi o aktuálnej krízovej situácii.

Ilustrácia smútku.

Pre niektoré deti či niektorých mladých ľudí môžu byť záťažové situácie zdrojom veľkej krízy. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Aktuálne dianie v spoločnosti vnímajú aj deti a mladí ľudia. Rady, aký prístup majú zvoliť rodičia, poskytuje analýza v mimoriadnom podcaste Nahlas o deťoch, ktorý si môžete vypočuť tu. Hosťom podcastu bola psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Judita Malík.

Krízová situácia a školy

Situácia rezonuje aj v školách. Schopnosť spracovať záťažové situácie je u každého iná. Mnohí žiaci sú schopní zvládať záťažové situácie sami. Dôležitú úlohu pritom zohráva rodina, blízki či napríklad triedny učiteľ.

Avšak pre niektoré deti či niektorých mladých ľudí môžu byť tieto záťažové situácie zdrojom takej krízy, ktorá je charakteristická stratou kontroly nad situáciou, mechanizmy zvládania danej situácie nefungujú alebo absentujú, je narušená psychická rovnováha.

Deti a pedagóg sedia v kruhu.

Ak tému otvoria žiaci, odsúďte násilie a vypočujte si ich. Zdroj: iStockphoto.com

Ako by mali učitelia komunikovať krízovú situáciu so žiakmi?

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR preto pripravilo v spolupráci s Alenou Kopányiovou, psychologičkou z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, krátky sumár, ako môžu učitelia komunikovať v aktuálnej situácii so žiakmi.

Psychologička Alena Kopányiová pomohla formulovať niekoľko bodov, ako hovoriť s deťmi a so žiakmi o aktuálnej kritickej situácii.

Ako hovoriť so žiakmi o kritických situáciách?

Zachovajte pokoj

  • Krízovú situáciu, ktorá aktuálne rezonuje spoločnosťou, neotvárajte so žiakmi proaktívne – napriek závažnosti situácie je detský a mládežnícky svet iný ako svet dospelých. Je dôležité na deti a mladých neprenášať naše emócie a našu úzkosť.
  • Ak tému otvoria žiaci, odsúďte násilie a vypočujte si ich.
  • Žiakov počas rozhovoru len počúvajte. Ak otvoria aktuálne témy, dopýtajte sa ich na to, ako sa cítia. So žiakmi nemusíte o samotnej téme diskutovať, len o ich prežívaní.
  • Pre prípad kritických situácií je ideálne, ak realizujete ranné kruhy. Tie v triede vytvárajú priestor na zdôverenie sa so svojimi pocitmi a myšlienkami a učiteľkám a učiteľom tak dávajú návod, ako reagovať a aká bude klíma v triede. Ak ranné kruhy nerealizujete, na úvodný rozhovor o prežívaní, ktorý je za každých okolností užitočný, môžete podľa možností školy využiť triednickú alebo inú hodinu.

Postupujte v súlade s odporúčaniami odborníkov

  • V prípade, že sa vo vašej triede nachádzajú žiaci, ktorí prežívajú veľmi intenzívne emócie z aktuálnej situácie, alebo v prípade identifikácie možných výrazných konfliktov vo vzťahu k téme v rámci triedy, kontaktujte cez prestávku školský podporný tím alebo centrum poradenstva a prevencie.

Overujte informácie

  • V krízových situáciách celospoločenského charakteru sa často začnú šíriť konšpiračné teórie o tom, ako to „v skutočnosti“ bolo. Ak sa v triede otvorí diskusia, odporučte žiakom, aby sa nedali strhnúť záplavou informácií na sociálnych sieťach, overovali si informácie z viacerých zdrojov a nešírili neoverené správy.
Ako sa rozprávať o krízovej situácii.

Zdroj: MŠVVaM SR

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, prináša Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR odporúčané odborné zdroje, ktoré sa nachádzajú na priložených odkazoch:

Zdroj: MŠVVaM SR

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky