Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nezmeškajte Medzinárodnú vedeckú konferenciu o výskume spomienok na komunizmus

VEDA NA DOSAH

Konferencia bude dostupná online.

Pozvánka na konferenciu, Zdroj: SAV

Od stredy 14. októbra 2020 do piatku 15. októbra 2020  bude v priestoroch Novej Cvernovky prebiehať podujatie Memory of Comunist Past. Na online konferencii sa zúčastní viac ako 40 sociálnych a humanitných vedcov i vedkýň z rozličných krajín.

Odborníci budú prezentovať najnovšie poznatky z oblasti antropologického, etnologického či historického výskumu komunistickej minulosti v strednej a východnej Európe. Celé podujatie bude možné sledovať online v rámci živého prenosu na viacerých internetových platformách Facebooku a Youtube.

Vedeckú konferenciu Memory of the Communist Past organizuje projektový tím Súčasné obrazy socializmu (APVV 16 0345), ktorý tvoria odborníci a odborníčky z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Prostredníctvom základného výskumu metódou oral history sa projekt sústredí na zber a analýzu životopisných rozprávaní o živote pamätníkov v období socializmu na Slovensku. Spomienky ľudí na toto kľúčové obdobie v dejinách doposiaľ významne ovplyvňuje ich súčasné hodnoty a názory. Naše poznatky o každodennom živote pred rokom 1989 však zostávajú útržkovité, nakoľko systematický kvalitatívny výskum „dedičstva socializmu“ na Slovensku doposiaľ absentoval.

Aktuálnosť témy a „hlad“ po ďalšom bádaní potvrdil aj veľký záujem výskumníkov a výskumníčok o účasť na konferencii. Viac ako 35 príspevkov bude prezentovaných v 12 paneloch a po každom bude nasledovať moderovaná diskusia. Online diváci môžu posielať svoje otázky naživo prostredníctvom platformy Slido. Úvodné prednášky prednesú profesorka Gelinada Grinchenko z Karazinskej univerzity v Charkove (Ukrajina) a profesor Michał Buchowski z Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani (Poľsko). Cieľom podujatia je podporiť diskusiu o spomienkach ľudí na každodenný život za socializmu v strednej a východnej Európe.

Viac informácií nájdete tu: https://www.obrazysocializmu.net/.

Zdroj: Tlačová správa SAV

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky