Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európsky horizont bude aj naďalej pokračovať v podpore vedeckej excelentnosti

VEDA NA DOSAH

Horizon Programme (Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-research-innovation-may2018_en.pdf

Európsky horizont je nový program, ktorý chce stavať na výsledkoch a úspechu predchádzajúceho výskumného a inovačného programu (Horizont 2020), aby udržal EÚ na čele globálneho výskumu a inovácií. Európsky horizont je doteraz najambicióznejší výskumno-inovačný program. Európska komisia navrhuje vyčleniť naňho zo svojho rozpočtu 100 miliárd eur.

Veda a výskum v štátoch EÚ (rok 2016)

Veda a výskum v štátoch EÚ (rok 2016)

Zdroj: European Commission, Directorate-General for Research & Innovation. Data: Eurostat. (Veda výskum v štátoch EÚ, rok 2016)

Porovnanie nárastu investícií do vedy a výskumu medzi svetovými lídrami. Európa stále zaostáva

Porovnanie nárastu investícií do vedy a výskumu medzi svetovými lídrami.

Zdroj: European Commission DG Research and Innovation.

Data: Eurostat, OECD. (Porovnanie nárastu investícií do vedy a výskumu medzi svetovými lídrami)

Nakoľko v napredovaní EÚ je čo doháňať, Európsky horizont bude aj naďalej pokračovať v podpore vedeckej excelentnosti prostredníctvom Európskej rady pre výskum a štipendií a výmen Marie Curie-Skłodowskej, a navyše sa v ňom zavedú tieto hlavné nové prvky:

European Innovation Council – EIC (Európsku radu pre inováciu, ktorá má pomôcť EÚ stať sa priekopníkom v inováciách vytvárajúcich trhy: Komisia navrhuje zriadiť jednotné kontaktné miesto s cieľom dostať najsľubnejšie prevratné technológie s vysokým potenciálom z laboratórií na trh a pomôcť najinovatívnejším startupom a podnikom rozšíriť ich nápady.

Nové celoúnijné výskumné a inovačné misie zamerané na spoločenské výzvy a priemyselnú konkurencieschopnosť: Komisia v rámci programu Európsky horizont vyhlási nové misie s odvážnymi a ambicióznymi cieľmi a so silnou európskou pridanou hodnotou v záujme riešenia otázok, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Misie môžu siahať od boja proti rakovine cez ekologickú dopravu až po oceány zbavené plastov. Budú sa navrhovať v spolupráci s občanmi, so zainteresovanými stranami, s Európskym parlamentom a členskými štátmi.

Väčšiu otvorenosť: Európsky horizont bude vychádzať zo zásady „otvorenej vedy“, čo si vyžaduje otvorený prístup k publikáciám a údajom. To zvýši inovačný potenciálvýsledkov získaných z finančných prostriedkov EÚ a pomôže pri ich rozširovaní na trhu.

Maximalizáciu potenciálu inovácií v celej EÚ: V prípade členských štátov, ktoré zaostávajú v úsilí o čo najlepšie využitie svojho výskumného a inovačného potenciálu, sa podpora zdvojnásobí.

Novú generáciu európskych partnerstiev a intenzívnejšiu spoluprácu s inými programami EÚ: Európsky horizont zefektívni počet partnerstiev, ktoré EÚ spoločne spoluprogramuje alebo spolufinancuje s partnermi, ako je priemysel, občianska spoločnosť a nadácie. Cieľom je zvýšiť ich účinnosť a vplyv pri napĺňaní politických priorít Európy. Európsky horizont bude podporovať efektívne a funkčné prepojenia s ďalšími budúcimi programami EÚ, ako je politika súdržnosti, Európsky obranný fond, program Digitálna Európy či Nástroj na prepájanie Európy, ako aj s medzinárodným projektom ITER zameraným na získavanie energie z jadrovej syntézy.

Navrhovaná rozpočtová alokácia vo výške 100 miliárd eur na roky 2021 – 2027 zahŕňa 97,6 miliardy eur v rámci Európskeho horizontu (z čoho 3,5 miliardy eur sa alokuje cez fond InvestEU) a 2,4 miliardy eur pre výskumný a vzdelávací program Euratomu. Program Euratomu, ktorý financuje výskum a odbornú prípravu v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, bude klásť väčší dôraz na využitia mimo energetiky, ako je zdravotná starostlivosť a zdravotnícke vybavenie, a bude podporovať aj mobilitu výskumných pracovníkov v jadrovej oblasti v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej.

Od programu Európsky horizont sa očakáva, že prinesie nové a viaceré poznatky a technológie a podporí vedeckú excelentnosť. Zároveň by mal pozitívne ovplyvňovať rast, obchod a investície a mať významný sociálny a environmentálny vplyv. Každé euro investované v rámci programu môže potenciálne v priebehu 25 rokov vytvoriť výnos vo výške 11 eur v HDP. Očakáva sa, že investície Únie do výskumu a inovácií v „investičnej fáze“ (2021 – 2027) priamo vytvoria až do 100 000 pracovných miest v tejto oblasti.

 

Zdroje:

Tlačová správa Európskej komisie 7. 6. 2018

Grafy: A renewed European Agenda for Research and Innovation – Europe’s chance to shape its future (The European Commission’s contribution to the Informal EU Leaders‘ meeting on innovation in Sofia on 16 May 2018)

Doplňujúce informácie: Úspešné príbehy, ktoré priniesli veda a výskum

 

Redigovala a spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky