Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenia mladých vedcov Európskej únie získali aj dvaja slovenskí študenti

VEDA NA DOSAH

Cieľom súťaže je podporiť mladých ľudí študovať v oblastiach STEM a rozvíjať si kariéru vo vede.

Mladá študentka - vedkyňa s mikroskopom. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia. Zdroj: iStockphoto.com

V nedeľu 19. septembra 2021 boli na slávnostnej ceremónii v španielskej Univerzite na Salamance vyhlásené najvyššie ocenenia mladých vedcov Európskej únie (EUCYS). Predchádzala jej dvojdňová hybridná súťaž, na ktorej sa zúčastnilo 158 nádejných mladých vedcov vo veku od štrnásť do dvadsať rokov, ktorí pochádzajú z 34 krajín. Keďže sa minuloročné podujatie nemohlo pre pandémiu konať, tentoraz sa spojili súťažiaci z rokov 2020 a 2021. Vo veľkej konkurencii sa dokázali presadiť aj reprezentanti Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) a ceny putujú aj na Slovensko.

Jednu cenu získal Matúš Mlynár, ktorý sa umiestnil na tretej priečke s projektom The dynamic effect of oxytocin treatment on autistic-like behaviors in a genetic model of autism (Dynamický vplyv liečby oxytocínom na autizmu podobné správanie v genetickom modeli autizmu, pozn. red.) a získal aj finančné ocenenie 3 500 eur.

Špeciálnu cenu Európskej vesmírnej agentúry získal Miroslav Cibula s projektom Omnis: Modular Question Answering Web Search Engine (Modulárny webový vyhľadávač na zodpovedanie otázok, pozn. red). Agentúra ponúka víťazovi možnosť stráviť týždeň v jej hlavnom technickom centre ESTEC v Holandsku.

„Gratulujem všetkým tohtoročným víťazom za ich mimoriadne úspechy. Minulý rok nám ukázal dôležitosť výskumu a inovácie pri prekonávaní krízy, ktorá sa nás všetkých dotýka. Táto súťaž oslavuje novú generáciu talentov, ktorých objavy a inovácie budú zásadné pri formovaní budúcnosti, v ktorej chceme žiť. Som naozaj hrdý na vynikajúce práce mladých,“ povedal Mariya Gabriel, komisár pre inováciu, výskum, kultúru, edukáciu a mládež.

Cenné tipy

„Tretie miesto na súťaži EUCYS bolo pre mňa veľkým prekvapením, radosťou a zároveň obrovskou motiváciou pre moje ďalšie sústredenie sa na štúdium a pokračovanie vo vedeckej práci. Príslovie Cesta je cieľ platí aj v mojom prípade. Verím však, že moja vedecká kariéra je ešte len na začiatku a práve výhra od EÚ mi pomôže počas štúdia v zahraničí,“ zhodnotil Matúš Mlynár z bratislavského Gymnázia Juraja Hronca Novohradská a víťaz FVAT AMAVET 2020.

„Počas celého podujatia som mal možnosť načerpávať inšpiráciu, či už priamou komunikáciou s mojimi vedeckými kolegami, alebo sledovaním ich prezentácií. Úprimne ma prekvapili diskusie s porotou, ktoré nenasledovali typický formát prezentácie, ale dialóg, ktorý mnohokrát presahoval tému, ktorej som sa venoval. Práve vďaka týmto rozhovorom som získal cenné tipy, ktoré sa týkajú napríklad budúcnosti vedy alebo najperspektívnejších študijných odborov.“

Študentovi sa tiež páčili plenárne diskusie s vedcami, ktorí sa zaoberajú aktuálnymi globálnymi výzvami. Vďačný je aj za to, že mu súťaž pomohla získať kontakty, nové skúsenosti a interdisciplinárny pohľad na rozličné problémy.

„Aj keď sa toto podujatie už skončilo, som rád za komunitu ľudí, v ktorej som sa ocitol, a verím, že už čoskoro budeme spoločne čeliť výzvam budúcnosti. Problémy ľudstva totiž presahujú hranice, medzinárodná spolupráca je kľúčová a práve EUCYS túto spoluprácu posilňuje,“ dodal.

Matúš Mlynár počas súťaže. Zdroj: AMAVET

Príležitosť stretávať sa

„Účasť na EUCYS bola pre mňa unikátnym a obohacujúcim zážitkom. Veľmi milo ma prekvapila hybridná forma súťaže, respektíve jej virtuálna časť. Diala sa v prepracovanom prostredí, ktoré imitovalo reálnu výstavnú halu, čo do veľkej miery navodzovalo pocit ako pri fyzickej účasti. Rovnako možnosť voľne sa pohybovať po výstavisku a komunikovať s ostatnými súťažiacimi či porotcami mi dala príležitosť zoznámiť sa so zaujímavými ľuďmi a vidieť ich projekty. Bolo to na úplne inej úrovni, ako keby sa súťaž konala v tradičnej virtuálnej forme niekde na Zoome,“ zhodnotil Miroslav Cibula z bratislavskej Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium. Cibula je tiež víťaz Festivalu vedy a techniky AMAVET 2019.

Študent bol veľmi nadšený sprievodnými podujatiami, počas ktorých sa k súčasným témam, ako sú pandémia, globálne otepľovanie či umelá inteligencia, vyjadrovali renomovaní vedci. Taktiež vyzdvihol celú prednášku laureáta na Nobelovu cenu za fyziku či ceny vrátane peňažných, ale aj možnosť navštíviť množstvo výskumných organizácií po celom kontinente, napríklad Európsku organizáciu pre jadrový výskum, vesmírnu agentúru či Európske južné observatórium.

„Za svoj projekt v oblasti počítačových vied som dostal možnosť stráviť týždeň v Hlavnom technickom centre Európskej vesmírnej agentúry v Holandsku, ktoré sa venuje všetkému od astronómie cez planetárnu, solárnu a fundamentálnu fyziku až po telekomunikáciu, robotiku a vesmírne inžinierstvo. Musím povedať, že celá séria vedeckých súťaží, ktorú odštartovala účasť na Festivale vedy a techniky, mi toho naozaj veľa dala. Zoznámila ma s množstvom špičkových ľudí, rozšírila mi obzory a spektrum zručností, za čo som veľmi vďačný AMAVET-u a odporúčam to absolvovať mojim mladším kolegom,“ dodal Miroslav Cibula.

Miroslav Cibula počas súťaže. Zdroj: AMAVET

Podporiť mladých

Študenti prezentovali rôzne projekty pred medzinárodnou porotou. Skladala sa z renomovaných vedcov, ktorým predsedal Attila Borics z Maďarskej akadémie vied. Víťazné projekty získali spolu 93-tisíc eur vo finančných odmenách a tiež ďalšie ceny, napríklad návštevy do výskumných organizácií v Európe. Obnova po pandémii spolu so zelenými a digitálnymi transformáciami zvýšili v Európe ešte viac dopyt po vedeckých, technologických, inžinierskych a matematických (STEM) zručnostiach. Súťaž si kladie za cieľ podporiť mladých ľudí študovať v týchto oblastiach a rozvíjať si kariéru vo vede.

Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia, súvisiace s pandémiou, sa na nich študenti zúčastnili dištančne zo svojich domovov. Špeciálny virtuálny priestor bol nastavený tak, aby mohli prezentovať svoje projekty a debatovať s porotou či spolu medzi sebou. Dvojdňové podujatie zahŕňalo prednášku Wiliama D. Phillipsa, víťaza Nobelovej ceny za fyziku v roku 1997 a ďalšie diskusie s významnými vedcami o téme výziev, s ktorými sa v súčasnosti mladí vedci stretávajú.

Súťaž mladých vedcov EÚ (EUCYS) založila Európska komisia v roku 1989, aby podnietila spoluprácu medzi mladými vedcami a dala im šancu nechať sa viesť najprominentnejšími európskymi výskumníkmi. Počet účastníkov narástol z 53 na prvej súťaži v roku 1989 na priemerne 150 účastníkov ročne. Ďalšie podujatie sa bude konať v holandskom Leidene, ktoré bude Európskym mestom vedy v roku 2022.

Zdroj: Tlačová správa AMAVET

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky