Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí konštruktéri získali ocenenie AMAVET. Vytvorili špeciálne zariadenie pre cyklistov

Monika Tináková

Martin Záhumenský a Juraj Staňo študovali odbor strojárstvo na Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu v Partizánskom. Spoločne vyvinuli bezpečnostné zariadenie pre bicykel alebo motorku, ktoré môže užívateľom pomôcť predvídať neželané situácie na cestách. So svojím vynálezom sa zaradili medzi víťazov na Festivale vedy a techniky, ktorý organizuje AMAVET – Asociácia pre mládež vedu a techniku.

Martin Záhumenský, Juraj Staňo, Zdroj: AMAVET

Prečo ste sa rozhodli toto zariadenie vyrábať?

Úplne prvým podnetom pre návrh a výrobu tohto zariadenia sme dostali počas štúdia v treťom ročníku strednej školy na predmete APE – aplikovaná ekonomika. Na tomto predmete sme ako študenti absolvovali program spoločnosti JA Slovensko, ktorý spočíval vo vytvorení študentskej akciovej spoločnosti a výrobe i predaji vlastných produktov. Našou úlohou teda bolo vymyslieť niečo, čo by sme mohli sami vyrobiť a následne predávať. Spolu sme sa rozhodli, že navrhneme a vyrobíme vlastné bezpečnostné zariadenie. Po absolvovaní programu a Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave začiatkom roka 2019, kde sme náš projekt nepresadili, sme sa rozhodli na ňom ďalej pracovať a posunúť ho na vyšší level.

Čo konkrétne sa vám z hľadiska bezpečnosti podarilo navrhnúť?

Vyvinuli sme bezpečnostné zariadenie pre bicykel alebo motorku. Ide o zariadenie pevne uchytené na rám bicykla alebo motocykla, ktoré dokáže vyhodnotiť prípadný pád alebo nehodu jazdca a privolať mu k miestu, kde sa nachádza, pomoc.

Ako toto zariadenie funguje?

Zariadenie pracuje na báze mikrokontroléra Arduino a niekoľkých ďalších komponentov. Patrí k nim napríklad gyroskop, GSM modul, GPS modul a podobné. Na základe údajov z gyroskopu a GPS modulu dokáže zariadenie vyhodnotiť prípadný pád alebo nehodu jazdca. Proti náhodnému vyslaniu falošnej poplašnej správy sú v programe vložené podmienky, ktoré keď nie sú splnené, k odoslaniu správy nedôjde. Patrí sem napríklad minimálna rýchlosť jazdca alebo jeho náklon. V prípade vyhodnotenia skutočnej nehody zariadenie automaticky pomocou GSM modulu vyšle na vami zvolené telefónne číslo SMS správu. Obsahom tejto správy sú informácie o nehode a odkaz na Mapy Google s presnými súradnicami miesta nehody. Okamžite tak môžete danú osobu skontrolovať pomocou telefónu, prípadne jej privolať pomoc. Celá elektronika je vložená do špeciálne navrhnutého obalu, ktorý sme vytlačili na 3D tlačiarni. Pri práci sme sa naučili aplikovať teoretické programovanie v praxi a následne ho spojiť so strojárstvom pri výslednom vyhotovení celého výrobku. Našu prácu sa snažíme neustále zlepšovať a prichádzať s novými nápadmi ohľadom toho, ako zvýšiť bezpečnosť pri použití zariadenia.

Znie to ako veľmi užitočná a prospešná pomoc pre každého, kto sa akútne ocitne v životu nebezpečnej situácii. Aký to má význam pre prax?

Keďže jeden z nás je motorkár a druhý cyklista, často sa stretávame s rôznymi nebezpečnými situáciami. Nedostatočný ohľad na jazdcov jednostopových vozidiel v cestnej premávke nás utvrdil v tom, že potrebujeme niečo, čo v prípade nehody zvýši bezpečnosť a šancu na prežitie pri nehode. Toto zariadenie dokáže informovať zvoleného človeka o presnom mieste nehody, čo môže výrazne skrátiť čas príjazdu záchranných zložiek. Najviac ho teda dokážu využiť ľudia, ktorí na bicykloch alebo motocykloch jazdia sami mnohokrát aj mimo obývaných častí, kde napríklad o páde z motocykla mimo cesty nemusí nikto tušiť.

V súčasnosti sú aj bicykle, aj motorky veľmi populárne, pretože ľudia sa stále viac snažia eliminovať automobilovú dopravu, čo je viditeľné minimálne v hlavnom meste. Aké máte s projektom plány do budúcna?

Aj my to tak vnímame. Ľudia všetkých vekových kategórií na celom svete čoraz častejšie začínajú používať práve tieto spôsoby prepravy. Všetci sú pri dnešných dopravných podmienkach vystavení vysokému riziku.

Obaja sme budúcimi študentmi Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde plánujeme naše zariadenie naďalej zdokonaľovať a vyvíjať. V najbližšej dobe plánujeme vyvinúť novú verziu zariadenia, ktorá by dokázala pomocou WiFi/BlueTooth v reálnom čase komunikovať pomocou aplikácie s mobilným telefónom. V prípade väčšieho úspechu sa nebránime ani spolupráci s nejakou firmou, ktorá by naše prototypové zariadenie dokázala vyrábať.

Martin Záhumenský a Juraj Staňo sa zaradili medzi víťazov na Festivale vedy a techniky, ktorý organizuje AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Na súťaži sa každoročne prezentujú najšikovnejší školáci, ktorí so svojimi víťaznými projektmi reprezentujú Slovensko aj na celosvetových súťažiach či zaujímavých európskych výstavách.

Festival vedy a techniky prezentuje mladé mozgy, pri ktorých nám zostáva len dúfať, že raz budú pre krajinu prínosom a svet nám ich „neukradne“.

Monika Tináková

Foto: AMAVET

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky