Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Noc múzeí a galérií 2019 ponúka pestrý program v netradičnom čase

Marta Bartošovičová

Noc múzeí a galérií 2019

Tretia májová sobota patrí už pätnásty raz podujatiu Noc múzeí a galérií. V sobotu 18. mája 2019 budú opäť do neskorých večerných hodín otvorené múzeá a galérie v celej Európe. Aj na Slovensku si vo viac ako 100 lokalitách budú môcť návštevníci pozrieť zaujímavé výstavy, prehliadky, autorské prednášky, tvorivé dielne, animácie, premietania a ďalšie formy atraktívneho programu.

Zväz múzeí na Slovensku (ZMS), Slovenské národné múzeum (SNM), ako i celá „múzejná obec“ si v tento deň pripomenú tiež Medzinárodný deň múzeí. Múzeá a galérie v Bratislave a v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) už tretí rok spolupracujú na príprave a realizácii podujatia v niekoľkých oblastiach. Pre návštevníkov pripravili jednotnú programovú brožúru, dohodli sa na rovnakej výške vstupného, a to 3 eurá na osobu, pričom sa platí iba v prvej navštívenej inštitúcii a deti do 10 rokov majú vstup zdarma.

Z výstavy Biatec.Nonnos – Kelti na strednom Dunaji v SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad

Takmer 40 lokalít múzeí a galérií v Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji ponúka bohatý program, časovo koncentrovaný najmä od popoludňajších hodín smerom do polnoci. Nováčikom roku 2019 je netradičný priestor COKRYTu v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratilave, kde bude výstava komixu KOMA.

Z pestrého programu vyberáme:

Galéria mesta Bratislavy pripravila pre verejnosť oceňovanie diel odborníkmi a tvorivo-zábavnú pátraciu prechádzku galériou pre rodiny s deťmi. Galéria Nedbalka slávnostne otvorí Dáždnikovú ulicu, výstavu Ladislav Mednyánszky so sprievodným podujatím, Galéria Umelka ponúka divadelné predstavenie, výstavy a konzultácie pre záujemcov o štúdium výtvarného zamerania. Kunsthalle zaujme programom, kde detskí mediátori predstavujú výstavu vlastnou optikou. Quo vadis pozýva na večer s hudbou pri kresbách a diskusiu na tému Ako môže umenie rozvíjať deti.

Slovenská národná galéria prezentuje v tomto roku program s ťažiskom na dvoch základných blokoch: Krajina za mapou a Mednyánszky. Návštevníci si tu môžu spolu s pouličným básnikom vytvoriť verš „na počkanie“, alebo pátrať so svojimi deťmi po dielach z knihy Kde je Ester N?

Múzeum mesta Bratislavy v desiatich expozíciách v hlavnom meste ponúka výstavy a sprievodný program, okrem iného aj na nádvorí Starej radnice, kde sa uskutoční happening k projektu Ako sa hrali naši?

Slovenské centrum dizajnu pripravilo komentovanú prehliadku budovy bývalej Školy umeleckých remesiel priamo in situ, na Vazovovej ulici v Bratislave. Počas Noci múzeí a galérií ponúka tri aktuálne výstavy, a to Galéria dizajnu Satelit  Rozšírené autorstvo; Slovenské múzeum dizajnu: 100 rokov dizajnu – prvá expozícia Slovenského múzea dizajnu (otvorené od 13.00 do 23.00 hod.) a SNM – Historické múzeum: Nebáť sa moderny! (otvorené od 10.00 do 23.00 hod.)

SNM – Historické múzeum dáva do pozornosti aj novú výstavu Biatec.Nonnos – Kelti na strednom Dunaji, výstavu Martin Benka, komentované sprievody k expozíciám a výstavám a prehliadky historických priestorov Bratislavského hradu.

Slovenské národné múzeum pripravilo program v súlade so svojím tematickým zameraním.  SHM – Prírodovedné múzeum ponúka odborné prednášky aj zábavné a hravé poznávanie z oblasti rôznych prírodovedných odborov. Návštevníci sa v budove SNM na Vajanského nábreží v Bratislave, môžu zapojiť do zábavno-vzdelávacieho programu k výstave Krása pre ženu stvorená.

Z výstavy Fascinácia rastlinami 2019

V Prírodovednom múzeu v Bratislave čaká na návštevníkov aj výstava Fascinácia rastlinami 2019. Ide o unikátnu kolekciu obrázkov pripravenú v spolupráci Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Ústavu experimentálnej biológie Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne.  Návštevníci sa môžu zoznámiť s neznámymi, ale za to fascinujúcimi pohľadmi do vnútra rastlinného tela získanými s využitím celej škály mikroskopických techník.

Múzeum školstva a pedagogiky premietne videoprojekciu o živote v múzeu a dobové školské filmy v exteriéri, v parku v Devínskej Novej Vsi. V tej istej bratislavskej mestskej časti sídli aj SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku s ponukou výstavy a ukážok prác amatérskeho umelca z dreva, keramiky a maľby, ako aj Múzeum colníctva a finančnej správy, ktoré zaujímavým spôsobom prezentuje historický vývoj mýta, daní a ciel. Všetky tri múzeá je možné navštíviť parným vláčikom.

V centre Bratislavy v Divadelnom ústave bude výstava dizajnérov divadelného kostýmu a Múzeum fotografie pozýva na komentovanú prehliadku výstavy bratislavských fotografických ateliérov.  

Primaciálny palác sprístupní svoje krásne priestory formou komentovaných prehliadok v slovenskom aj v anglickom jazyku. 

Do podujatia Noc múzeí a galérií 2019 sa zapájajú aj zbierkotvorné inštitúcie v ďalších slovenských mestách. Ich cieľom je rovnako v čo najväčšej miere a čo najzaujímavejšou formou prezentovať kultúrne dedičstvo krajiny a význam jeho ochrany a uchovania pre ďalšie generácie. Múzeá a galérie na Slovensku stále častejšie vytvárajú tzv. múzejné cesty (potulky po múzeách), ktoré uľahčujú orientáciu a zjednodušujú prístup k ich programu. Tradíciou na východe krajiny sa stala Košická noc múzeí či koordinácia podujatia v Banskej Bystrici spoločne s mestom Zvolen. Časté bývajú aj spoločné aktivity inštitúcií s mestom, miestom svojho sídlia, ako napríklad v Nitre. V regiónoch sa múzeá a galérie orientujú predovšetkým na predstavenie špecifík jednotlivých regiónov – ukážky remesiel, ľudových zvykov, tvorivé dielne pre všetky vekové skupiny návštevníkov a pod. Väčšina inštitúcií ponúka program za minimálne vstupné, alebo celkom bezplatne.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Zoznam múzeí a galérií, ktoré sú zapojené do podujatia Noc múzeí a galérií 2019 v SR

Aktivity počas Noci múzeí a galérií 2019 vo všetkých krajoch Slovenska: www.nmag.sk

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ďalšie informácie nájdete na: www.snm.sk

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky