Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladý stredoškolák upozorňuje v online priestore na hrôzy fašizmu

Monika Tináková

Novinárska cena; Autor fotografie: Tomáš Halász

Marek Mach je stredoškolák, ktorý sa aktívne zaujíma nielen o svoje najbližšie okolie, ale veľmi intenzívne reflektuje aj dianie v spoločnosti, predovšetkým narastajúce tendencie smerom k šíreniu extrémizmu a radikálnych názorov.

17. 11. 2016, na výročie nežnej revolúcie, založil webovú stránku Mladí proti fašizmu, na ktorej približuje mladým ľuďom hrôzy totalitného režimu. Chce takto vyplniť chýbajúci priestor medzi médiami a mladými ľuďmi, ktorý je často napádaný zavádzajúcimi príspevkami z oblasti proruských a fašistických strán na Slovensku.

V čase založenia webu bol Marek iba prvákom na strednej škole. Dnes je aktuálnym víťazom súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET AMAVET 2019. V kategórií Junior Learn ho odborná porota vybrala ako najlepšieho najmä pre jeho angažovanosť, úsilie a nezlomnú vôľu meniť spoločnosť k lepšiemu. Amavet – Asociácia pre mládež, vedu a techniku sa dlhodobo venuje šikovným mladým ľuďom a ich výnimočné myšlienky a projekty každoročne oceňuje.

Medzi víťazmi sa tento rok ocitol aj Marek Mach, a tak sme ho oslovili na rozhovor, aby sme sa o jeho projekte a plánoch do budúcna dozvedeli viac.

M. HUCÁKOVÁ: Prečo si založil webovú stránku Mladí proti fašizmu? Mnohí by sa možno aj opýtali, či sa to dá v takom mladom veku…

M. MACH: Projekt som založil ako odpoveď na hustnúcu spoločenskú atmosféru, ktorá vyústila vo voľbách v roku 2016. Jeho cieľom je znížiť riziko radikalizácie medzi mladými ľuďmi a zobrazenie možnej zmeny aj bez extrémizmu. A čo sa týka toho, ako sa to dá v takom mladom veku, tak odpoveď je podľa mňa jednoduchá. Nezamýšľal som sa nad tým, prečo to nejde, ale nad tým, ako to viem spraviť a tou cestou som sa aj vydal.

M. H.: Koľko toho vedia mladí ľudia okolo Teba jednak o politike a potom aj o dejinách, špeciálne napríklad o udalostiach, ktoré sa diali v čase druhej svetovej vojny a pred jej vypuknutím?

M. MACH: Nemyslím si, že mladí by mali problém s poznaním histórie ako takej. Áno, možno celkovo narazíme na určité nedostatky v prípade, že ideme viac dopodrobna, ale som presvedčený, že s nárastom extrémizmu to nemá veľa spoločného. Problémom je skôr to, že nastupujúca generácia sa nevenuje politike, nevieme zaujímavým spôsobom priblížiť politiku mladým ľuďom a ukázať, že sa ich priamo dotýka. Problémom je tiež to, že nedokážeme prepojiť históriu so súčasnosťou a presvedčiť ľudí, že čokoľvek z histórie sa môže opakovať, ak to dovolíme.

Marek Mach; foto z archívu MarekaM. H.: Čo Ťa škola naučila o tomto období? Predovšetkým fakty, čísla, dátumy, mená, alebo ste sa aj do hĺbky s učiteľom rozprávali o súvislostiach a odkazoch do budúcnosti?

M. MACH: V školách sa o danom období učíme dosť. V tom osobne problém ani nevidím. Chyba bude skôr vo vyučovacom procese. Kladie sa dôraz na nepodstatné detaily a uniká nám dôležitá podstata. A to sa netýka len dejepisu.

M. H.: Jedna vec je pôsobenie cez web, v online priestore. Aké je to ale presviedčať ľudí v praxi? Podarilo sa už Tebe osobne presvedčiť konkrétnych ľudí, že máme v spoločnosti skupiny, hnutia, zoskupenia, ktoré môžu predstavovať extrém, ktorý je nebezpečný?

M. MACH: Treba ukazovať príklady z reálneho života. Nestačí omieľať, že Európska únia je super vec, pokiaľ to na niečom nedokážeme ukázať. Ako príklad spomeniem napríklad fakt, že častokrát jediné nové a moderné veci na školách sú tie, ktoré sú hradené z fondov EÚ. Žiaci s nimi dennodenne prichádzajú do kontaktu, ale častokrát si to nemusia uvedomiť. Takých príkladov sa dá nájsť strašne veľa.

M. H.: Aké ciele si kladieš so svojím projektom do budúcna? Bude sa ten online priestor, v ktorom pôsobíš, ešte viac rozširovať?

M. MACH: Čo sa týka cieľov do budúcna, tak sú pomerne veľké. Odvíjajú sa z časti od grantového programu #mamnato, ktorý som získal na začiatku tohto roka. Viac však zatiaľ prezrádzať nechcem 🙂

M. H.: Viac ani nebudeme „vyzvedať“. Želáme veľa šťastia pri plnení týchto veľkých plánov.

 

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Fotografie poskytol: Marek Mach

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky