Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Letné školy sa počas prázdnin otvoria už po tretíkrát

VEDA NA DOSAH

Minister Gröhling verí, že sa stanú pevným doplnkom nášho vzdelávacieho systému.

Matka odprevádza svoje dieťa do letnej školy. Zdroj: iStockphoto.com

Deti v letnej škole. Zdroj: iStockphoto.com

Projekt Letná škola 2022 je súčasťou opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), ktorého cieľom je vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov (vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia), ako aj integrácia žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny.

Posledné dva roky boli ovplyvnené pandémiou COVID-19 a prechodom vyučovania na dištančnú formu, ako i vypuknutím vojny v susednej krajine a s tým spojeným príchodom detí a žiakov na Slovensko. MŠVVaŠ SR sa snaží pomáhať školám lepšie zvládnuť túto neľahkú situáciu a vytvoriť optimálne podmienky na napĺňanie potrieb rizikových skupín žiakov ohrozených školským neúspechom, ako aj všetkých iných žiakov, ktorí boli negatívne ovplyvnení pandémiou alebo vojnou.

Letná škola má byť priestor, kde sa žiaci a pedagógovia cítia bezpečne, vytvárajú väzby aj mimo tried a klasickej výučby.

Zapájanie škôl

Organizovať ich môžu základné školy vrátane špeciálnych, ako aj špeciálne výchovné zariadenia a spojené školy s organizačnou zložkou základnej školy. Svoju činnosť môžu začať už 11. júla a pokračovať v nej počas celých letných prázdnin až do 26. augusta.

Školy budú podporené sumou vo výške 1 104 200 eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté zo zdrojov UNICEF a ministerstva školstva. Z dôvodu zvýšeného záujmu škôl ich rezort vyčlenil nad rámec výzvy.

„Som veľmi rád, že projekt letných škôl sa ujal a tento nápad je takto pozitívne vnímaný. Dúfam, že letné školy budú pokračovať aj naďalej a stanú sa pevným doplnkom nášho vzdelávacieho systému. Obzvlášť ma teší, že ho využívajú aj školy, ktoré učia žiakov zo znevýhodneného prostredia, pretože aj touto cestou im chceme spoločne pomôcť pri návrate do tried v septembri,” povedal minister školstva Branislav Gröhling.

Letnú školu bude tento rok organizovať celkovo 214 škôl v 556 cykloch, pričom každý cyklus trvá dva týždne. Počas leta sa tak na celom Slovensku bude činnostiam v letných školách venovať 5 260 žiakov.

Najväčší záujem o letné školy prejavili v Prešovskom kraji. Ministerstvo školstva tu podporí 45 škôl. Naopak, najmenší záujem je v Bratislavskom kraji, kde o vzdelávanie počas leta prejavilo záujem 10 škôl.

Počas tretieho roka konania letných škôl sa môžu do výučby zapojiť aj deti z Ukrajiny. A to nielen deti, ktoré danú školu navštevujú alebo budú navštevovať, ale aj tie, ktoré žijú v okolí školy, no vzdelávajú sa online na Ukrajine a o letnú školu prejavia záujem. Momentálne je do letných škôl nahlásených 310 detí z Ukrajiny, ale škola môže v prípade voľných miest a záujmu rodiča prijať aj ďalšie ukrajinské deti.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz sa budú môcť do činnosti Letnej školy 2022 v podporených školách zapojiť taktiež dobrovoľníci, neziskový sektor, komunitné centrá, prípadne matky ukrajinských detí.

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR, Manuál k projektu Letná škola 2022

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky