Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hľadáme správy, ktoré potvrdzujú náš pohľad. Vieme sa však proti tomu brániť

VEDA NA DOSAH

Výskumníčky zo SAV ponúkajú dve rady, ako si dať na sebapotvrdzovanie pozor.

Zvykneme vyhľadávať také informácie, ktoré potvrdzujú náš postoj. Zdroj: iStockphoto.com

Zvykneme vyhľadávať také informácie, ktoré potvrdzujú náš postoj. Zdroj: iStockphoto.com

Ľudia vyhľadávajú informácie, ktoré potvrdzujú ich presvedčenia, a následne ich interpretujú tak, aby zapadli do ich vlastnej schémy poznania presvedčení. Aj tieto výsledky priniesol výskum vedkýň zo Slovenskej akadémie vied, ktoré skúmali duševné procesy formulujúce naše presvedčenia a názory na kontroverzné témy.

Sklon k sebapotvrdzovaniu je jav, ktorý nastáva v myslení ľudí pri uvažovaní o bežných, ale i zásadných spoločenských otázkach. Experimentálne psychologičky zo Slovenskej akadémie vied ho popisujú na príklade ochoty a neochoty dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Informácie v súlade s postojom

„Či už sme zaočkovaní, alebo nie, sklonu k sebapotvrdzovaniu podliehame zrejme všetci približne rovnako. Ten, kto sa chce dať zaočkovať, si bude vyhľadávať informácie o prínosoch očkovania. Naopak, ten, kto očkovanie odmieta, bude vyhľadávať informácie o jeho vedľajších účinkoch a rizikách s ním spojených,“ vysvetľuje Dáša Vedejová z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Výskum, ktorý uskutočnila spolu s kolegyňou Vladimírou Čavojovou potvrdil, že ľudia vyhľadávali a interpretovali informácie v súlade so svojím postojom.

„Napríklad ak bol účastník štúdie proti trestu smrti, vyhľadával informácie, ktoré pojednávali o jeho nevhodnosti. To v podstate znamená, že už pri samotnom vyhľadávaní informácií ľudia vyselektovali tie, ktoré zapadali do ich schémy presvedčení a tým pádom neboli prístupní informáciám, ktoré by ich názory mohli ohroziť, či dokonca vyvrátiť,“ zdôrazňuje Dáša Vedejová.

Dve rady

Psychologičky upozorňujú, že problémom môže byť, ak sklonu k sebapotvrdzovaniu podľahnú aj odborníci, ako sú právnici, psychiatri či lekári. Zdôrazňujú preto význam znižovania týchto kognitívnych odchýlok. Výskumne overili viacero metód a ponúkajú dve rady.

Prvou možnosťou, ako znížiť sklon k sebapotvrdzovaniu, je zmena prostredia. „Skúsme vyhľadávať ľudí, ktorí nemusia nutne zdieľať podobné hodnoty a názory na danú tému. Rozprávajme sa s nimi. Pýtajme sa, čo ich viedlo k danému presvedčeniu. Snažme sa pochopiť druhú stranu,“ radí výskumníčka.

Druhou možnosťou je využitie kognitívnych stratégií, ktoré sa vo výskumoch ukázali ako zatiaľ najefektívnejšie. Jednou z nich je kontrafaktové myslenie, teda myšlienky typu čo by bolo, keby.

„Takéto uvažovanie by malo umožniť rozšíriť svoje obzory a zvažovať aj iné alternatívy než tie, nad ktorými práve premýšľame. Skúste si teda pri uvažovaní o téme, na ktorú už máte vytvorený názor, pomyslieť, čo by bolo, keby to bolo inak. Môžeme to aplikovať napríklad pred, počas či po rozhovore s niekým, kto nezdieľa podobný názor ako my,“ uzatvára psychologička.

Zdroj: Tlačová správa SAV

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky