Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Nové objavy slovenskej archeológie

VEDA NA DOSAH

Moderné medzinárodné výskumné projekty zásadne zmenili doterajšie pohľady na vývoj ľudskej spoločnosti a jej osudy na našom území. Hovorili sme o veľkomoravských hradiskách vo Vrábľoch, čo je praveké mesto z doby bronzovej. Spomenuli sme tiež kniežaciu hrobku v Poprade, ale reč bola aj o Matejovciach či o Bratislavskom hrade ako pozostatku architektúry zo záveru doby laténskej.

V prvej časti prednášky sme si predstavili najvýznamnejšie archeologické objavy na Slovensku a pozreli sme sa aj na ranokresťanskú osadu v Kuvajte. V druhej časti prednášky sme sa v krátkosti dotkli praktických otázok spojených s realizáciou archeologických výskumov na Slovensku. Uviedli sme dobré i zlé príklady a, samozrejme, aj možné východiská a perspektívy.

Kto je Matej Ruttkay

Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. pôsobí ako riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre. Viedol a koordinoval viacero domácich a medzinárodných výskumných projektov zameraných na výskum od doby sťahovania národov po vrcholný stredovek. Popri vedeckej a organizačnej práci sa venuje aj pedagogickej činnosti a výchove doktorandov. Je členom viacerých medzinárodných organizácií, členom redakčných rád časopisov a publikácií doma i v zahraničí. Aktuálne je aj vedúcim kuvajtsko-slovenskej archeologickej misie na ostrove Failaka v Perzskom zálive a vedie projekt na výskum hradísk na Slovensku.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky