Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Unikátna on-line zbierka dokumentov prvej svetovej vojny

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /vojna/

Pokiaľ máte záujem o históriu prvej svetovej vojny, cenné dokumenty nájdete v rámci projektu WWI – 100 years, ktorý u nás zastrešuje Slovenská chemická knižnica, vytvorená ako fakultné pracovisko FCHPT Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jeho výsledkom má byť on-line vyhľadávacia softvérová kolekcia originálnych obrazových a textových dokumentov z tohto smutného obdobia minulého storočia. Ide o záznamy z pohľadníc a vojenských poznámok v novinách, ktoré sú kľúčové pre stredoeurópsky región. Najdôležitejšími výstupmi projektu bude webová stránka s pôvodným materiálom a dokumentmi podstatnými pre chápanie vývinu vojny. Projekt teda zahŕňa prípravu digitálnych a analógových dokumentov, skenovanie, prípravu meta údajov, dizajn webovej stránky a funkcionalít pre čo najlepšie a najkvalitnejšie využitie a zobrazovanie dokumentov.

V rámci neho sa spojili najdôležitejšie kultúrne strediská V4. Partneri projektu majú za cieľ pripomenúť si sté výročie prvej svetovej vojny prostredníctvom projektových výstupov a digitálnych objektov. Začali tak skúmať spoločné on-line prezentácie zbierok a riešia otázky súvisiace s meta dátami, viacjazyčnosťou, prezentačnými nástrojmi, typmi, formátmi dokumentov, atď. v prostredí regiónu V4.

Zbierka digitalizovaných objektov má byť prístupná v každej partnerskej inštitúcii a zároveň bude prístupná aj z jedného miesta – webovej stránky s nástrojom na vyhľadávanie. „S cieľom úspešne prezentovať zbierku s čo najširším záberom je potrebné venovať pozornosť otázkam technickej a koncepčnej povahy a následne ich riešiť na seminároch,“ píše sa v popise projektu. Tieto otázky zahŕňajú meta dáta, a síce typy, ich kompletnosť, mapovanie s inými meta údajovými súbormi, jazyk a viacjazyčnosť, súbory skutočného využitia, flexibilita použitia atď.; ďalej prístup k prezentácii, t. j. spájanie zbierok, charakter vyhľadávacieho softvéru, prístupový bod, testovanie intuitívnosti webových stránok, viacjazyčnosť, štruktúra typov a hárkov dokumentov, zobrazenie výsledkov vyhľadávania, jazyk webovej stránky atď., ale aj viacjazyčnosť vo všeobecnosti, čo znamená automatizovaný verzus ľudský preklad, spoločný jazyk verzus národné jazyky či OCR a archaická verzus moderná transkripcia, ovplyvňujúca ľudský alebo automatizovaný preklad a plné textové výsledky vyhľadávania, tiež archaická písomná forma a rukopisy, v rámci toho sa rieši aj potreba a náklady.

projekt

Prediskutované budú tieto otázky a najlepšie riešenia budú implementované v skutočnej digitalizovanej zbierke, obsahujúcej najzaujímavejšie a originálne artefakty z kultúrnych inštitúcií V4. „Vyriešenie otázok slúži ako východisko pre užšiu digitálnu on-line spoluprácu medzi inštitúciami s rôznym technickým zázemím, ktoré predstavujú materiál veľmi dôležitý pre dejiny krajín V4. On-line zbierka bude obsahovať noviny, pohľadnice, mapy, plagáty, knihy, fotografie, rukopisy, listy, oficiálne dokumenty. Tieto dokumenty budú slúžiť ako veľmi prehľadný a použiteľný zdroj ďalšieho výskumu,“ zdôrazňujú autori projektu.

Využitie tisícov historických a kultúrnych objektov z obdobia 1. svetovej vojny je podľa nich veľmi široké, pričom objekty priťahujú odborníkov a širokú verejnosť z mnohých oblastí: učitelia dejepisu, študenti, vedci, knihovníci, pracovníci múzea, umelci, dizajnéri. Tvorcovia projektu sú tiež presvedčení, že môžu byť široko používané ako učebný materiál, ako zdroj nových faktov alebo základov moderného umeleckého predmetu. „On-line zbierka umožňuje prístup k originálnym informáciám z prvej ruky jednoduchšie, pohodlnejšie pre všetkých občanov sveta a oboznámi ich s históriou, udalosťami a míľnikmi prvej svetovej vojny. Keďže má byť dostupný z jedného miesta, tento zdroj informácií bude bohatý a kompaktný. Rýchle a jednoduché vyhľadávanie v plných textoch poskytne ešte jednoduchší, rýchlejší a pohodlnejší priamy prístup k informáciám,“ píše sa v popise projektu.

Ako očakávané výstupy sú uvádzané webová lokalita založená na softvéri Discovery, ktorá bude slúžiť ako jednotný prístupový bod s unikátnymi, nikdy predtým nezverejnenými objektmi prvej svetovej vojny, logicky štruktúrované a prostredníctvom ktorých sa tieto objekty ľahko zobrazujú a záujemcovia majú možnosť pracovať s vysokou kvalitou. Ďalej je to sprievodca odporúčajúci najlepšie postupy pracovného systému, používanie súborov meta dát, prepojenie, štruktúrovanie, viacjazyčnosť, OCR a ďalšie najdôležitejšie položky 50 strán a 50 kópií. V neposlednom rade je to aj konferencia prezentujúca výsledky projektu pre verejnosť, médiá a ostatných odborníkov z krajín V4 a iných krajín.

Významné kultúrne inštitúcie krajín V4 si týmto projektom pripomínajú výročie 1.svetovej vojny. Partnermi projektu sú Biblioteka Narodowa, Poľsko, Országos Széchényi Könyvtár, Maďarsko, Moravská zemská knihovna v Brně, Česká republika, Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, Poľsko, Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovensko a tiež Slovenská technická univerzita v Bratislave.

 

Viac informácií

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a foto: http://www.schk.sk/wordpress/wwi-100-years/

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky