Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Spoznajte príbeh rímskej veslice Danuvina Alacris a nazrite do života Rimanov na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Experti z Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave pripravili virtuálnu realitu.

Zdroj: FAD STU v Bratislave

Loď Danuvina Alacris, postavená len s použitím rímskych technologických postupov z dobových materiálov, sa plaví po Dunaji z nemeckého Ingolstadtu až do Rumunska ako vyvrcholenie medzinárodného projektu Living Danube Limes, ktorý trvá od 15. júla 2022 až do 4. novembra 2022. Od roku 2023 bude vystavená na každom pilotnom mieste jeden rok. Na slovenskej časti Dunaja začne svoju plavbu už tento piatok 5. augusta z hradu Devín.

Plavba po Dunaji

Rímska veslica bude na slovenskom toku Dunaja kotviť v Bratislave a Iži. Ľudia budú mať príležitosť obzrieť si ju zblízka, spoznať jej príbeh a nazrieť do života Rimanov na našom území. Nenechajte si ujsť výsledky a privítajte plne funkčnú repliku rímskej lode Danuvina Alacris na jej 2400-kilometrovej plavbe po Dunaji z Nemecka až k Čiernemu moru.

Stratégii Rimanov chrániť hranice ríše vďačí Slovensko za unikátne miesta, ktoré boli 30. júla 2021 po dlhoročnom úsilí zapísané do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO – rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Rusovciach a rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži. Oba tábory dokazujú dlhodobú, približne 400-ročnú prítomnosť Rimanov na území dnešného Slovenska a medzinárodná posádka Danuviny Alacris ich na svojej plavbe určite neobíde.

Významné rímske pamiatky na Dunaji boli vďaka medzinárodnému projektu Living Danube Limes preskúmané najmodernejšími geofyzikálnymi metódami. Vďaka nim získali vedci nové cenné poznatky a doplnili výskumné medzery o „dunajskom limite“.

otvenie repliky rímskej veslice v Rakúsku.

Kotvenie repliky rímskej veslice v Rakúsku. Zdroj: MUOP v Bratislave

Oživenie pomocou virtuálnej reality

Cieľom Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FAD STU) bolo okrem sprostredkovania nových informácií odbornej komunite priblížiť život a stavbu lode aj širokej verejnosti.

Experti vyvinuli aplikáciu a namodelovali rekonštrukciu vo virtuálnej realite. Oživenie rímskeho vojenského kastela Kelemantia v Iži si môžete vyskúšať na prehliadke repliky rímskej veslice Danuvina Alacris v Karlovej Vsi a v Iži. Taktiež sa môžete vybrať na turistiku po stopách Rimanov s aplikáciou Living Danube Limes App, ktorá mapuje miesta spojené s rímskym kultúrnym dedičstvom. Living Danube Limes App je zdarma dostupná na stiahnutie pre Android v Google Play a pre IOS v Apple IStore.

Časový harmonogram a program

Unikátny pohľad na blížiacu sa Danuvinu Alacris si môžete vychutnať už v piatok 5. augusta 2022 medzi 15.00 a 16.00 hodinou z hradu Devín, kde budú popoludní prebiehať prehliadky s lektorským výkladom.
O historickú atmosféru sa postará aj Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel TOSTABUR. Z Devína veslica odpláva v sprievode slovenských vodákov do Karloveského ramena k plávajúcej lodenici Liptov Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK).

Práve v Karloveskej zátoke pri lodenici Tatran bude v sobotu 6. augusta od 12.00 do 16.00 Danuvina Alacris predstavená verejnosti. Návštevníci sa dozvedia množstvo zaujímavostí o rímskom kultúrnom dedičstve na Slovensku, o novinkách v jeho výskume a prostredníctvom virtuálnej reality sa prenesú k legionárom z rímskeho tábora Kelemantia v Iži pri Komárne. Nebudú chýbať ani živí rímski legionári z Občianskeho združenia rímskeho vojska a pomocných zborov (OZ S.C.E.A.R.). Podvečer sa veslica znova vydá na plavbu po Dunaji až k Danubiana Meulensteen Art Museum. Medzi Mostom SNP a Prístavným mostom sa k plavbe veslice pripoja plavci z občianskeho združenia Slovenské ľadové medvede.

Ľudia oblečení do kostýmov Rimanov.

Zdroj: MUOP v Bratislave

Veslica bude 7. a 8. augusta kotviť v Čunove pri Danubiana Meulensteen Art Museum. Jej posádka strávi nedeľné dopoludnie v Rusovciach, kde im o 10.00 hodine otvorí brány Múzeum mesta Bratislavy Antická Gerulata. Chýbať nebude komentovaná prehliadka a o príchuť antického Ríma sa postará združenie TOSTABUR a slobodný šermiarsky majster Peter Koza.

Z Čunova bude loď 8. augusta prevezená do Gabčíkova, odkiaľ popláva na Rímske slávnosti v Iži. Program v Iži začne 9. augusta o 14.00 hodine lektorskými prehliadkami archeologického náleziska a regionálneho múzea. Rímsky vojenský tábor si návštevníci budú môcť pozrieť aj vo virtuálnej realite. Priamo na lokalite Leányvár – Dievčí hrad –sa bude prostredníctvom moderných technológií cestovať v čase. S príchodom Danuviny Alacris a prostredníctvom vystúpení Tovarišstva starých bojových umení a remesiel TOSTABUR doslova pod heslom Chlieb a hry naplno ožije staroveký Rím.

Záštitu nad podujatiami v Bratislave prevzal primátor Matúš Vallo. Rímske slávnosti v Iži sa konajú s podporou starostu obce Iža Istvána Domina.

Zdroj: citylife, FAD STU, MUOP

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky