Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na Pustom hrade práve prebieha najväčší archeologický výskum na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Na obnove hradu pracuje denne viac ako 50 ľudí. Sú medzi nimi odborní pracovníci, ale i študenti z Letnej školy archeológie či nezamestnaní, ktorí sa chcú zapojiť do obnovy kultúrneho dedičstva.

Na Pustom hrade práve prebieha najväčší archeologický výskum na Slovensku

Na Pustom hrade práve prebieha najväčší archeologický výskum na Slovensku, Zdroj: Ján Beljak

Výskum a obnovu Pustého hradu realizuje Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) spolu s Katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.

„Počas júna a júla sme dokončili  výskum v sondách 1 a 2/2020 pri veži komitátneho hradu. V spodnej časti sondy 2/2020 sme našli denár kráľovnej Márie a na kamennom dne celú zásobnicu z doby bronzovej,“ vysvetlil Ján Beljak z Archeologického ústavu SAV.

Archeológovia už našli prvé poklady

Okrem toho pokračovala aj obnova samotnej veže a postupne sa opravujú aj interiérové steny jej staršej etapy z druhej polovice dvanásteho storočia.

„Začali sme aj výskum pri západnej stene veže č. 2 na Hornom Pustom hrade, kde sme našli zaujímavé architektonické články. Najbohatšia na nálezy je sonda 4/2020 umiestnená na vrcholovej plošine Horného hradu pri jeho východnej línii opevnenia,“ vysvetlil Beljak.

V tejto sonde našli mnoho zaujímavých predmetov, napríklad mince z druhej polovice trinásteho storočia, hraciu kocku, hroty šípov, pracky či ozdobné kovania. „V severnej časti tejto sondy sme našli kamennú podlahu po zrubovom objekte z trinásteho storočia,“ dodal archeológ.

Kompletne zachovaná zásobnica v sonde 2-2020

Kompletne zachovaná zásobnica v sonde 2/2020, Zdroj: Ján Beljak

Po 23 rokoch sa archeológovia s výskumom vrátili aj do veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu, kde ostal nepreskúmaný kontrolný blok. Okrem mince Bela IV. v nej našli aj výrobky z kosti a parohoviny alebo uhlíky, ktoré im pomôžu presnejšie datovať ich vznik. „Nálezové situácie priebežne dokumentujeme kresbovo, fotograficky, fotogrametricky, 3D skenom (čo má na starosti Ferdinand Ornth) a GPS,“ opísal vedec.

Výskum pokračuje aj na jeseň

Výskum a obnova Pustého hradu sa uskutočňuje s podporou Mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry SR a Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR.

„Práce na Pustom hrade budú pokračovať aj v septembri a októbri, keď dokončíme obnovu veže komitátneho hradu a v rámci projektu Banskobystrického samosprávneho kraja obnovíme náučný chodník na Pustom hrade. Pustý hrad sa teší veľkému záujmu návštevníkov a okrem krásnych výhľadov na krajinu, bohatej flóry a fauny si môžu aktuálne pozrieť aj realizáciu archeologického výskumu, ktorý je momentálne najväčší na Slovensku,“ dodal Beljak.

Zdroj: Tlačová správa SAV

Foto: Ján Beljak

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky