Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hrad Krásna Hôrka budeme môcť navštíviť až v roku 2024

Marta Bartošovičová

Krásna Hôrka je jediným hradom na území Slovenska, ktorý sa po 2. svetovej vojne zachoval so svojím pôvodným zariadením a vzácnymi zbierkami. Od požiaru v roku 2012 je v dlhodobej celkovej rekonštrukcii.

Pohľad na hrad Krásna Hôrka. Zdroj: www.slovensky-kras.eu

Hrad Krásna Hôrka. Zdroj: www.slovensky-kras.eu

Hrad Krásna Hôrka je národnou kultúrnou pamiatkou a jednou z najznámejších aj najkrajších pamiatok gemerského regiónu. Je situovaný na osamelom kopci a tvorí dominantu širokého okolia. Stavba hradu pochádza z prvej polovice 13. storočia, prešla niekoľkými úpravami a prestavbami a viackrát zmenila majiteľov. Od roku 1642 bola vo vlastníctve rodiny Andrássyovcov, ktorí tu v roku 1867 začali vytvárať rodové múzeum. V roku 1906 hrad sprístupnili verejnosti. Posledná pamiatková obnova hradu bola dokončená v roku 1992.

Základom expozície je pôvodné bytové zariadenie hradu a zbierky rodového múzea. Mimoriadne zaujímavý je interiér hradnej kuchyne v dolnom hrade, zbierka zbraní a výzbroje zo 16. a 17. storočia, ako aj bývalá zasadacia sieň župných kongregácií Gemera v strednom hrade. Z hradného zariadenia sa zachovali aj pece, vzácna je modrá renesančná ornamentálna pec zo Spiša. Veľké bronzové kanóny pred hradnou bránou patria do pôvodného inventáru hradu. Hrad má priamu väzbu na kaštieľ v Betliari. Za obcou je architektonicky a umelecky cenné mauzóleum. Hrad spolu s mauzóleom patria k najnavštevovanejším objektom na Slovensku.

Pohľad do interiéru hradu Krásna Hôrka. Zdroj: www.slovensky-kras.eu

Pohľad do interiéru hradu Krásna Hôrka. Zdroj: www.slovensky-kras.eu

Hrad Krásna Hôrka patrí vďaka pamiatkovým hodnotám, múzejným zbierkam a nenarušenému krajinnému prostrediu k európskym unikátom hradnej architektúry. Pri požiari v roku 2012 bolo celkovo poškodených 324 kusov zbierkových predmetov, 27 bolo úplne zničených. „Komplexný projekt obnovy hradu Krásna Hôrka a jeho okolia je najrozsiahlejším v histórii hradu, pričom nejde len o zjednodušený návrat do stavu hradu pred požiarom. Projekt počíta aj s odstránením nevhodných zásahov do pamiatky realizovaných v rokoch 1956 – 1989, ktoré výrazne poškodili autenticitu pamiatky,“ uviedol Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea.

Priebeh rekonštrukčných prác

Slovenské národné múzeum (SNM) napriek obmedzeniam a opatreniam spojených so šírením koronavírusu COVID-19 pokračuje v prácach na obnove hradu Krásna Hôrka a revitalizácii jeho bezprostredného okolia.

Po schválení čiastkových dokumentácií a úspešnom zavŕšení procesu verejného obstarávania začali už 23. marca 2020, v súlade s prísnymi bezpečnostnými opatreniami, prebiehať na hrade stavebné aktivity, tzv. prípravné práce obnovy − odstraňovanie násypov a sanácia havarijného stavu klenby stredného hradu.

Násypy na severnej a južnej strane obvodových hradieb v celkovom objeme cca 750 m3 vznikli umelo, počas poslednej veľkej prestavby hradu v rokoch 1956 – 1989. Dôvodom odstránenia násypov je minimalizovanie vzlínania zemnej vlhkosti do hradných múrov, ako aj znovunavrátenie výzoru hradu z roku 1968 ako pevnosti na strmom brale.

Na foto: 3 muži v reflexých vestách, secesný pohrebný koč, ktorý je z hradu Krásna hôrka dočasne premiestnený do depozitára v areáli SNM − Múzeum Betliar. Zdroj: www.snm.sk

Secesný pohrebný koč z hradu Krásna Hôrka je dočasne premiestnený do depozitára v areáli SNM − Múzeum Betliar. Zdroj: www.snm.sk

Na hrade prebieha zároveň realizácia statického zabezpečenia dočasnej konštrukcie klenby suterénu prejazdu (dufartu) stredného hradu. Zámerom je stabilizácia nosných konštrukcií, ktorých stav bol pri obhliadkach vyhodnotený ako havarijný. Po zastabilizovaní klenby bolo možné premiestniť z hradu Krásna Hôrka do depozitára v areáli SNM − Múzeum Betliar jeden z najväčších a najzaujímavejších zbierkových predmetov − secesný pohrebný koč vyhotovený v roku 1904 pri príležitosti tzv. veľkého krásnohorského pohrebu grófky Františky Andrássyovej, ale aj palné zbrane väčších rozmerov, najmä delá a kanóny.

„Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia jeho bezprostredného okolia je „prioritou priorít“ Slovenského národného múzea − Múzea Betliar. V uplynulom roku bolo zrealizovaných niekoľko významných medzníkov obnovy a množstvo práce v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom SNM, projekčným oddelením SNM, pracovníkmi Ministerstva kultúry SR, zamestnancami SNM − Múzeum Betliar, Stavebnou fakultou STU Bratislava a ďalšími odbornými projektantmi,“ povedala Tímea Mátéová, riaditeľka Slovenského národného múzea – Múzeum Betliar.

Ďalej uviedla: „Aktuálne práce prebiehajú podľa podmienok Krajského pamiatkového úradu v Košiciach pod archeologickým dohľadom, ktorý zabezpečuje Archeologické múzeum SNM. Cieľom dohľadu je záchrana archeologických nálezov a vyhotovenie výskumnej dokumentácie. Predpokladaný časový rozsah spomínaných stavebných prác je 6 mesiacov.“

Pohľad z výšky na rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka. Zdroj: www.snm.sk

Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka neprebieha len zvonku, ale aj zvnútra. Zdroj: SNM

Kontrolný deň rekonštrukcie

Ministerka kultúry Natália Milanová navštívila hrad Krásna Hôrka v rámci kontrolného dňa 25. septembra 2020. Pri tejto príležitosti uviedla: „Práce na hrade je ešte stále veľmi veľa, no času máme málo. Vnímam otázky verejnosti, prečo nie je hrad stále otvorený, keď strecha je už opravená. Treba si však uvedomiť, že obnova Krásnej Hôrky nie je ani zďaleka len o jej streche. Je to jedna z najrozsiahlejších pamiatkových a múzejných obnov na Slovensku. Požiar v roku 2012 bol už len posledným impulzom na to, aby sa jeden z najvýznamnejších hradov strednej Európy začal obnovovať,“ vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

Zdôraznila, že cieľom projektu je vrátiť hrad do podoby z roku 1903 až 1905. Takýto proces sa však nedá urobiť zo dňa na deň, ale trvá roky. Odstrániť sa totiž musia chyby nielen z čias socializmu, ale aj tie, ktoré nastali počas rekonštrukcie od roku 2012.

„Verejnosť vníma, že Krásna Hôrka sa dlho ako keby nemenila. Veľa úprav sa však odohráva hlavne vnútri, kam verejnosť nemá prístup. Chcem teda ubezpečiť, že na Krásnej Hôrke sa pracuje. Našou ambíciou je, aby bol hrad sprístupnený návštevníkom do roku 2024. Ak sa tak stane, podarí sa nám veľký kus práce,“ dodala ministerka.

(MB)

Zdroj: www.snm.sk/?rekonstrukcie-obnovy&clanok=obnova-hradu-krasna-horka-pokracuje-za-prisnych-bezpecnostnych-opatreni

www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=2274

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-za-pamiatkami/514-2/

Foto: SNM

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky