Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Fanúšikovia vojenskej histórie, nemali by ste obísť Múzeum petržalského opevnenia

VEDA NA DOSAH

Strojovňa a filtrovňa objektu

Vojenská história, ktorá siaha ďalej až do obdobia predvojnového Československa. V Múzeu petržalského opevnenia si prídu na svoje záujemcovia o túto časť našich dejín, ale aj fanúšikovia vtedajších zbraní a vojenskej techniky; odporúčame vám ho navštíviť v rámci seriálu Kam za vedou.

Múzeum je zamerané na jedinečný systém predvojnového pohraničného opevnenia Československa z rokov 1935 – 1938, budovaného proti nacistickému Nemecku. Hlavnou náplňou múzea je starostlivosť o jeden z viacerých ťažkých objektov československého opevnenia v Bratislave – Petržalke – Bunker B-S 4 Lány a jeho autentická rekonštrukcia do pôvodného stavu z roku 1938.

„V našom múzeu si prídu na svoje nielen všetci nadšenci histórie a techniky, keďže sa na jednom mieste so zaujímavým historickým pozadím prelínajú odvetvia vtedajšieho zbrojárstva, staviteľstva a strojárenstva, ale aj dobrodruhovia vyhľadávajúci netradičné miesta a zážitky. Nikde inde na Slovensku to, čo uvidíte u nás, nenájdete. Tí, ktorí nás pravidelne navštevujú, vedia, že stále pracujeme na rozširovaní expozície, asi najčerstvejšou novinkou sú autentické protitankové prekážky z koľajníc a originálny protitankový kanón,“ uvádza Martin Kubala, predseda Múzea petržalského opevnenia.

Toto zariadenie je z časti vybavené pôvodným vybavením, ktorého časť sa podarila prinavrátiť z rúk súkromných zberateľov či zahraničných múzeí, a sčasti vernými replikami vyrobenými na základe pôvodnej dokumentácie.

Oproti väčšine múzeí je toto miesto podľa jeho predsedu svojou expozíciou, ako aj charakterom prehliadky jedinečné.

„Väčšina múzeí je tvorená budovami a priestormi, v ktorých sú umiestnené exponáty. U nás sú vystavené predmety autentické a nachádzajú sa na príslušných miestach, na ktoré skutočne patria, čím sa stáva exponátom celý bunker. Pri rekonštrukcii sa zásadne riadime originálnou výkresovou dokumentáciou a historickými fotografiami. Výnimočnosť miesta však spočíva aj v tom, že priestormi múzea vás počas komentovaných prehliadok sprevádzajú ľudia, ktorí ho vybudovali a ako dobrovoľníci tu pracujú od jeho samotného vzniku.“

Bunker B-S 4 Lány s protitankovými prekážkami
Bunker B-S 4 Lány s protitankovými prekážkami

Múzeum tak isto organizuje podujatia, na ktorých prezentuje verejnosti historické udalosti viažuce sa k pohraničiu a k objektom Československého opevnenia, organizuje výstavy vojenskej techniky, zbraní, vojenských vozidiel a iných podobných prvkov spojených s vojenskou históriou, usporadúva podujatia, na ktorých jeho predstavitelia účinkujú v dobových uniformách, prezentuje historické zbrane a iné predmety, a to predovšetkým za účelom pripomenúť si našu spoločnú históriu, ale aj občanov a príslušníkov ozbrojených zložiek, ktorí neváhali v osudových chvíľach našej histórie nasadiť vlastné životy k obrane vlasti.

Svoju prvú expozíciu múzeum otvorilo v roku 2011 a niekoľko rokov bolo otvorené pre verejnosť zadarmo. Pevné vstupné zaviedlo len pred rokom.

„Naše múzeum sme vybudovali a po celý čas ho vedieme ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase. Za týmto účelom sme združení ako nezisková organizácia, vstupné slúži na vykrytie prevádzkových nákladov múzea a na jeho ďalší rozvoj“.

Priestory Múzea Petržalského opevnenia sa postupne rekonštruujú do čo najvernejšej podoby z čias, kedy boli pripravené na obranu pred nacistickými vojskami. Oceľové strieľne, masívne železobetónové steny a originálne pancierové zvony si návštevníci môžu prezrieť rovnako ako prvky, ktoré svojim charakterom predurčovali pevnosti na moderné a samostatné zariadenia: originálne zbraňové systémy, ventilačné a elektrické rozvody, strojovňa, filtrovňa, sklady, umyvárne či ubikácie. Okrem zariadených priestorov vás čaká aj expozícia viacerých palných zbraní a munície najmä z obdobia 2. svetovej vojny.

K múzeu v objekte B-S 4 „Lány” neodmysliteľne patrí aj expozícia v jeho exteriéri, ktorá pomáha vytvárať komplexný pohľad na funkčnosť pevnostnej línie a jej prvky zasadené do krajiny. Expozícia sa rozrastá aj v tejto oblasti, a to o protipechotné a protitankové prekážky pozostávajúce z oceľových kolíkov, zabaranených železničných koľajníc a železobetónových a železných „ježkov“, ktoré spolu vytvárali nepriechodnú bariéru okolo samotného objektu a pokračovali do spojovacích prekážok k ďalším bunkrom. Takto boli objekty opevnenia prepojené do jednej spoločnej nepriechodnej línie.

Hlavné zbrane objektu – dvojča ťažkých guľometov vz. 37 a protitankový kanón Škoda
Hlavné zbrane objektu – dvojča ťažkých guľometov vz. 37 a protitankový kanón Škoda

Zaujímavosťou v exteriéri je aj hraničná závora IPPEN. Ide o posledný dochovaný exemplár závory IPPEN v Slovenskej republike. Koncom tridsiatych rokov tvorili tieto zariadenia súčasť hraničných priechodov a ich účelom bolo zabrániť náhlemu násilnému prechodu nepriateľských vojsk na územie Československa.

Počas návštevy uvidíte:

  • Dve rekonštruované podlažia bunkra, jedno z nich pod zemou
  • Ochranné prvky bunkra ako protitankové a protipechotné prekážky, priekopy, pancierové pozorovacie zvony
  • Originálne zbrane využívané v opevnení
  • Technické vybavenie objektov a dobovo zariadené priestory
  • Expozíciu vyznamenaní, vojenských opaskových praciek, zbraní a munície
  • Predmety každodenného používania

Múzeum petržalského opevnenia – Bunker B-S 4 nájdete pri Viedenskej ceste pred hraničným priechodom Berg, takmer pri štátnej hranici s Rakúskom. Otvorené je každú sobotu v čase 11.00 – 18.00 hod.

 

Informácie a ilustrácie poskytol: Martin Kubala, predseda Múzea petržalského opevnenia

Fotografie sú vo vlastníctve Múzea petržalského opevnenia.

Ďalší zdroj informácií: http://mpo.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky