Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Fenomény sveta a BBC prinášajú interaktívnu videoknižnicu

VEDA NA DOSAH

Obsahuje viac ako 600 vzdelávacích videí a 2000 interaktívnych aktivít.

Vizuál projektu interaktívnej knižnice od BBC a Fenomény sveta. Zdroj: fenomenysveta.sk

Ilustračný obrázok, Zdroj: Fenomény sveta

Do projektu Fenomény sveta sa v školskom roku 2018/2019 zapojilo 800 škôl z celého Slovenska. V praxi si vyskúšali moderný, zážitkový spôsob vyučovania, založený na vzdelávacích videách BBC. 

Spätná väzba bola pozitívna, čo tím autorov veľmi motivovalo. Mnohé školy zaviedli Fenomény sveta ako nový školský predmet. 

Autori projektu sa preto rozhodli posunúť produkt na novú úroveň. 

„Rozhodli sme sa vytvoriť produkt, ktorý nájde uplatnenie nielen v škole, ale aj v domácnostiach žiakov. Vďaka spolupráci s britskou BBC máme k dispozícii špičkový vzdelávací obsah. Bola by škoda, keby ostal izolovaný len v rámci školského prostredia. A tak vznikla interaktívna videoknižnica Fenomény sveta, s ktorou sa môže vzdelávať skutočne celá rodina,“ vysvetľuje v tlačovej správe Slovenskej akadémie vied (SAV) Ján Machaj, učiteľ a spoluautor Fenoménov sveta. 

Nový pohľad na vzdelávanie 

Zmeňte pohľad na vzdelávanie. Mnohí žiaci sa dnes v škole učia veľmi podobne, ako sa kedysi učili ich rodičia. Bežná vyučovacia hodina vyzerá tak, že učiteľ stojí pred tabuľou a diktuje poznámky. Úlohou žiakov je zapísať si požadované informácie, následne si ich zapamätať a po čase zreprodukovať pri ústnej odpovedi alebo písomnom teste.

Fenomény sveta na to idú inak a žiaci nie sú pasívnymi prijímateľmi informácií. Namiesto toho získavajú poznatky samostatnou, resp. tímovou prácou, vďaka čomu rozvíjajú kritické myslenie či analytické schopnosti. To všetko robia spôsobom, ktorý je pre nich atraktívny a motivuje ich k bádaniu.

„Na týchto základoch stavia aj interaktívna videoknižnica Fenomény sveta, ktorá teraz prichádza do slovenských domácností. Deťom ponúka široké spektrum informácií z 15 školských predmetov. Sme presvedčení o tom, že si vďaka nej môžu rozšíriť obzory aj ich rodičia,“ dopĺňa Ján Machaj.

Spustite záujem detí o učenie

Interaktívna videoknižnica Fenomény sveta obsahuje viac ako 600 vzdelávacích videí z produkcie BBC a viac ako 2 000 interaktívnych aktivít, ktoré preveria, do akej miery divák porozumel sledovanému obsahu. Samotné videá zahŕňajú hrané historické dokumenty, strhujúce zábery živej aj neživej prírody a vesmíru či sondy do problémov súčasného sveta.

Vzdelávací obsah ukazuje žiakom svet v nevídaných súvislostiach a prináša odpovede na otázky, ktoré zaujímajú každého. Navyše vďaka originálnemu zneniu v angličtine s možnosťou zapnutia slovenských i anglických titulkov sa môžu deti spolu s rodičmi zdokonaliť aj v cudzom jazyku.

Všetky informácie o interaktívnej videoknižnici Fenomény sveta vrátane aktuálnej zvýhodnenej ponuky nájdete na webe Fenomény sveta. 

Zdroj: Tlačová správa SAV

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky