Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zmeny na trhu práce a ako sa v nich nestratiť

VEDA NA DOSAH

Vlastné postrehy týkajúce sa súčasnej situácie nám odborníci z rôznych pracovných odvetví na Slovensku predstavili na podujatí READYCON Slovensko 2022.

Záber z podujatia READYCON Slovensko 2022. Zdroj: READYCON Slovensko 2022

Súčasťou podujatia READYCON Slovensko 2022 bolo 91 organizácií a viac ako 16 000 študentov z 257 stredných škôl. Prinieslo desiatky odborných tém a viac než 40 špecialistov, ktorí sa na tejto online konferencii podieľali s cieľom ponúknuť mladým ľuďom čo najlepší odrazový mostík pre úspešný začiatok ich kariérneho života.

Bez akých zručností sa nezaobídeme v 21. storočí?

S prezentáciou, vďaka ktorej koniec študentských časov už nebude strašiakom, otvorila podujatie Nikola Richterová zo spoločnosti Profesia. Ponúkla svoj odborný pohľad na slovenský trh práce. Hovorila o tom, ako funguje, aké má špecifiká, aké pracovné miesta u nás vznikajú a aké, naopak, zanikajú. Prednáška priniesla konkrétne informácie, ktoré účastníkov uviedli do obrazu, zbavili obáv a nasmerovala ich prvé kariérne kroky na správnu cestu. Celé podujatie sa konalo práve vďaka podpore Profesie, ktorá nad podujatím prevzala generálne partnerstvo.

Vieš sa „predať” a ukázať svoje kvality? Prečo by si mali vybrať práve teba? Toto sú otázky, ktoré by si mal každý študent pred príchodom na pohovor položiť. Ide o zručnosti 21. storočia, ktoré ponúkajú možnosť vytŕčať z radu a ukázať, že práve ty si ten výnimočný kandidát, ktorého sa oplatí si zapamätať.

Nikola Richterová zo spoločnosti Profesia Zdroj: READYCON Slovensko 2022

Nikola Richterová zo spoločnosti Profesia. Zdroj: READYCON Slovensko 2022

Vďaka zaangažovanosti a podpore spoločnosti Cambridge Study sa účastníci READYCON-u dozvedeli, že svoju motiváciu najlepšie demonštrujú na príkladoch zo života a že dobrý motivačný list nie je generický, ale špecificky napísaný pre konkrétnu firmu či univerzitu. Zástupcovia projektu inovujme.sk sa zamerali na synektiku alebo precvičovanie kreatívnych schopností, ktoré sa dajú uplatniť v akejkoľvek oblasti. Dôraz kládli i na význam inovácií v podnikateľskom prostredí a vysvetlenie, prečo by firmy bez nich zanikli.

Čo je to softvérový vývoj, softvérová aplikácia a ako prebieha životný cyklus aplikácie?

Toto boli hlavné témy, na ktoré sa zameral panel Informačné technológie v praxi v spolupráci so spoločnosťou Alanata. Študenti sa mohli dozvedieť, ako sa tvorí aplikácia a aké zručnosti jej tvorca potrebuje, ako vyzerá technologický postup tvorby aplikácie, ako je možné merať výkonnosť vytvoreného produktu, ale aj aké možnosti získania praxe majú študenti ešte počas štúdia.

Prečo je dobré vedieť, ako prežiť na Marse?

Zmiernenie dopadov klimatickej zmeny si v princípe vyžaduje použitie takých technológií a postupov, ktoré by boli (či radšej budú?) potrebné pre osídlenie planéty Mars. Neexistencia ropy, uhlia a zemného plynu a naša závislosť od fosílnych palív majú spoločné riešenia. Zástupcovia zo Slovenských elektrární vo svojej prednáške predstavili megatrendy v oblasti využívania uhlíkových a nízkouhlíkových technológií vo svete a v rámci relácie Elektrotechnika v praxi ukázali študentom, aké príležitosti im tento odbor prináša.

Miroslav Šarišský zo Slovenských elektrární Zdroj: READYCON Slovensko 2022

Miroslav Šarišský zo Slovenských elektrární. Zdroj: READYCON Slovensko 2022

Firemná kultúra a jej vplyv na rozhodovanie uchádzača

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Lidl Slovenská republika sa na READYCON-e otvorila aj téma obchodu a služieb. Okrem jednotky na trhu sa v Lidli snažia taktiež o status spoľahlivého a stabilného zamestnávateľa. Firemná kultúra je jednou z prvých oblastí, o ktoré sa zvyknú uchádzači o zamestnanie zaujímať, a preto v Lidli sami hovoria: „Sme síce diskont, ale nechceme byť diskontný zamestnávateľ.”

Spoločnosť si plne uvedomuje silu konkurencie na trhu práce a jej stratégiou v boji o zamestnanca je zohľadňovanie potrieb uchádzačov a neustále zlepšovanie pracovných podmienok, čo v praxi priťahuje mnohých absolventov. Okrem témy firemnej kultúry zástupcovia spoločnosti Lidl vo vstupe približujú aj rozvoj a vzdelávanie zamestnancov a budovanie zamestnávateľskej značky.

Moderná fabrika, sofistikovaná a automatizovaná výroba, minimálna environmentálna záťaž a použitie alternatívnych palív charakterizujú moderné strojárstvo. O tom, ako sa k oblasti strojárstva dá efektívne pristupovať v praxi, prišiel porozprávať Michal Kárník z Považskej cementárne – cementárne 21. storočia. Okrem aplikovania moderných a environmentálne zodpovedných procesov výroby vysvetlil, ako sa v Považskej cementárni snažia poskytovať čo najlepšie podmienky pre svojich zamestnancov a prečo považujú za dôležité, aby zamestnanci dbali na svoj osobnostný a odborný rast.

Ako dobývajú moderné technológie sektor stavebníctva a zdravotníctva?

Využívanie dronov, 3D technológií a moderných architektonických postupov zmenilo oblasť stavebníctva na nepoznanie. V ďalšom bloku odborných relácií, tentoraz zameraných na stavebníctvo v praxi, sa firma STRABAG zaoberala digitalizáciou a inováciami, ktoré sa stali každodennou súčasťou ich podnikania. Spoločnosť je priekopníkom moderného stavebníctva a dnes zamestnáva viac ako 74 000 ľudí v 700 pobočkách po celom svete. Tajomstvom ich úspechu je okrem kladného postoja k inováciám aj dôraz na tímovú spoluprácu, odbornosť a chuť napredovať stále ďalej.

Bioinžiniering či telemedicína? Pomocou najnovších technológií to už nemusia byť len vzdialené pojmy, ale realita vznikajúcich nemocníc budúcnosti. Na tému používania inovácií a technológií v lekárskej praxi sa zamerala Andrea Švrčková s kolegami zo Sekcie ambulantných ortopédov. Ich cieľom je okrem zlepšenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak popularizácia medicíny, ako aj vysvetlenie, akým smerom sa kariéra v zdravotníctve môže uberať.

Prechod k digitálnym financiám

Odborná relácia Financie v praxi taktiež priniesla množstvo užitočných poznatkov a priblížila smer, akým sa oblasti bankovníctva, poisťovníctva či kryptomien posúvajú dopredu. Hlavnou témou tohto bloku bola digitalizácia. Svet financií je jednou z oblastí, ktoré digitálne technológie zmenili na nepoznanie. Okrem moderných produktov, ktoré priniesli, zmenili aj to, ako dnes peniaze vnímame. Prednášky ponúkli odborný pohľad na pokrok v oblasti financií a vysvetlili, aké príležitosti študentom prinášajú.

Lucia Rusnáková zo spoločnosti Lidl Slovenská republika. Zdroj: READYCON Slovensko 2022

Lucia Rusnáková zo spoločnosti Lidl Slovenská republika. Zdroj: READYCON Slovensko 2022

Trh práce sa stal flexibilnejší

K popísaným trendom a zmenám, ktoré sa dejú na trhu práce dlhodobo, sa počas posledných dvoch rokov pridali aj pandemické obmedzenia. Tento nový spôsob práce nás naučil pristupovať k zamestnaniu oveľa flexibilnejšie. Pojem hybridná práca sa dostal do povedomia tak HR manažérov, ako i samotných uchádzačov. Homeoffice sa v mnohých odboroch stal bežnou praxou a schopnosť používať digitálne technológie samozrejmosťou.

 

Hybridná forma je najvhodnejším formátom i pre READYCON konferenciu, pretože umožňuje spojiť študentov z regiónov s odborníkmi a úspešnými Slovákmi pôsobiacimi aj mimo Slovenska. Neoddeliteľnou oporou pri organizácii tohto formátu bola i tento rok spolupráca so svetovou spoločnosť s koreňmi práve na Slovensku – Slido. Vďaka aplikácii Slido sa súčasťou jednotlivých rečníckych vstupov stali tiež interaktívne prvky, ktoré študentom umožnili reagovať na prezentovanú problematiku.

Ako prebiehal READYCON Slovensko 2022?

Už druhý ročník podujatia READYCON sa nám na Slovensku podarilo úspešne zorganizovať najmä vďaka ochote pedagógov z našich partnerských stredných škôl, ktorí motivovali študentov k účasti a prispeli k bezproblémovej organizácii. V neposlednom rade taktiež patrí veľká vďaka mnohým odborníkom z našich partnerských organizácií. Všetkým partnerom ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu, ktorej cieľom bude zlepšenie pripravenosti mladých ľudí na vstup do pracovného života,” opísal fakty a dojmy z priebehu projektu jeho spoluzakladateľ Dominik Hamaj.

READYCON – najväčšia online udalosť o budúcnosti práce pre maturantov – je jednou z mála iniciatív, ktoré poskytujú mladým ľuďom vstupenku do ďalšieho života a návod, ako sa nestratiť v množstve zmien a informácií, ktoré ich čakajú. Je to príležitosť, ktorá by sa mala dostať ku každému študentovi. Jej organizátori veria, že ďalšie ročníky budú v tomto trende pokračovať.

Zdroj: TS SAIDE – Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky