Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vyše 2 miliardy eur na podporu investícií do rizikového kapitálu v európskych startupoch

Marta Bartošovičová

Ilustračné foto: start-up

V Európe je veľa talentovaných, špičkových výskumníkov a skúsených podnikateľov, ktorí by mohli svoje schopnosti využiť ešte viac a pretaviť ich do úspešných projektov. Kľúčovú úlohu tu zohráva prístup k rizikovému kapitálu na inovácie. 

Európska komisia a Európsky investičný fond (EIF) spustili program celoeurópskeho fondu fondov rizikového kapitálu (VentureEU). Zároveň oznámili názvy šiestich fondov, ktoré získajú podporu Európskej únie na dosiahnutie cieľa – investovať do európskeho trhu s rizikovým kapitálom. Chcú zvýšiť objem investícií do inovatívnych startupov a podporiť expanziu inovatívnych podnikov v Európe. 

European Commission (Európska komisia) - logoEurópska únia poskytne základné investície až do výšky 410 miliónov EUR vrátane 67 miliónov EUR z vlastných fondov EIF: 200 miliónov EUR z kapitálového nástroja InnovFin v rámci programu Horizont 2020, 105 miliónov EUR z programu COSME (program EÚ pre malé a stredné podniky) a 105 miliónov EUR z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), tzv. Junckerovho plánu. Zvyšok financií získajú vybraní správcovia fondov predovšetkým od nezávislých investorov.

Fondy budú mať podiel v niekoľkých menších investičných fondoch a každý z nich bude zastrešovať projekty v minimálne štyroch európskych krajinách. Tieto investičné fondy pomôžu pri financovaní malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou z rôznych sektorov, ako sú vedy o živej prírode, informačné a komunikačné technológie (IKT), digitálne, medicínske technológie, či z oblasti efektívneho využívania zdrojov a energie.

Vďaka finančnej podpore Eúrópskej únie (410 miliónov EUR) majú fondy mobilizovať až 2,1 miliardy EUR z verejných a súkromných investícií. Očakáva sa, že to priláka 6,5 miliardy EUR nových investícií do inovatívnych startupov a rozširujúcich sa podnikov v celej Európe, čím sa zdvojnásobí objem súčasného rizikového kapitálu v Európe.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, ktorý je zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, v tejto súvislosti zdôraznil: „Pri rizikovom kapitále záleží na objeme! S VentureEU mnoho európskych inovatívnych podnikateľom čoskoro získa investície, ktoré im pomôžu inovovať a presadiť sa v globálnom meradle. Pre Európu to znamená viac pracovných miest a väčší rast.“

Rizikový kapitál je pre dobré fungovanie únie kapitálových trhov nesmierne dôležitý, v Európe však nie je dostatočne rozvinutý. V roku 2016 investovali fondy rizikového kapitálu v EÚ približne 6,5 miliardy EUR a na porovanie – v USA to bolo 39,4 miliardy EUR. Navyše, fondy rizikového kapitálu v Európe dú príliš malé – v priemere 56 miliónov EUR, zatiaľ čo v USA je to 156 miliónov EUR. Stáva sa, že inovatívne spoločnosti sa preto presťahujú do ekosystémov, v ktorých majú lepšie šance na rýchly rast. V EÚ bolo na konci roku 2017 celkovo 26 unikátnych spoločností (tzv. unicorn companies) s trhovou hodnotou viac ako 1 mld. USD, pričom v USA ich bolo 109 a v Číne 59.

Investície EÚ do programu VentureEU bude spravovať EIF pod dohľadom Komisie. Jeho správou budú poverení šiesti profesionálni a skúsení správcovia fondov, čím sa zabezpečí plne trhovo orientovaný prístup. To priláka viac investícií a výrazne zvýši dostupnosť financovania do rizikového kapitálu pre začínajúce a rozširujúce sa podniky v EÚ.

VentureEU je súčasťou širšieho ekosystému, ktorý EÚ zavádza s cieľom, aby európske inovatívne podniky, ktorých je neúrekom, mohli využiť každú príležitosť, aby sa stali svetovými priekopníkmi. Komisia predložila súbor opatrení na zlepšenie prístupu k financiám na vytváranie pracovných miest a rastu v malých a rozvíjajúcich sa podnikoch ako súčasť akčného plánu únie kapitálových trhov.

VentureEU poskytne európskym inovátorom nové zdroje financovania, čím im umožní stať sa poprednými svetovými spoločnosťami. Očakáva sa, že v celej EÚ získa prístup k týmto zdrojom financovania približne 1 500 začínajúcich a rozširujúcich sa podnikov.

 

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Tlačová správa Európskej komisie, Brusel, 10. apríla 2018

Viac informácií: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2763_sk.htm

Ilustračné foto: Pixabay.com /StartupStockPhotos/

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky