Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Úspešní študenti nazreli do sveta vrcholového manažmentu

Marta Bartošovičová

Dvojica účastníkov programu JA Slovensko Jeden deň lídrom

Najaktívnejší študenti programov neziskovej organizácie JA Slovensko dostali príležitosť stráviť jeden pracovný deň v spoločnosti top manažérov z rôznych oblastí podnikania a štátnej správy. Táto príležitosť sa naskytla dvadsiatim piatim stredoškolákom za umiestnenie sa na popredných priečkach v celoslovenských súťažiach.

Leaders for a Day (Jeden deň lídrom) sa teší veľkej obľube samotných manažérov. Túto aktivitu vnímajú nielen z hľadiska svojej spoločenskej zodpovednosti a zodpovednosti svojej firmy, ale prináša im aj nové a zaujímavé informácie o mladej generácii.

Špičkoví manažéri získavajú tiež prehľad o svojich potenciálnych zamestnancoch, ich kvalifikácii a zručnostiach. Medzi 25 lídrami nechýbal generálny riaditeľ slovenskej pobočky Hewlett-Packard Enterprise Santiago Aguado, poprední manažéri IBM a AT&T na Slovensku či štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec.

Zoznam lídrov, ktorí sa zúčastnili Leaders for a Day v školskom roku 2017/2018

Profily lídrov

Časť lídrov na Leaders for a Day JA Slovensko 2017

Jednou z tieňovaných lídrov bola aj predsedníčka Správnej rady JA Slovensko Danica Balážová. V tejto súvislosti uviedla: „Projekt Leaders for a Day otvára študentom dvere k vrcholovým manažérom a umožňuje nahliadnuť do ich bežného pracovného života. Študenti tak majú možnosť bližšie spoznať reálne prostredie firmy a bližšie sa pozrieť na problémy, s ktorými vrcholoví manažéri dennodenne zápasia. To im pomôže vytvoriť si realistický obraz o ich vlastnej budúcnosti a lepšie nastaviť očakávania, s ktorými prichádzajú na trh práce.“ Danica Balážová dodala, že pre ňu osobne bol tento deň plný zaujímavých momentov a užitočnej interakcie so študentom, počas ktorého sa dozvedela aj mnoho nových informácií.

JA Slovensko - skupina účastníkov Leaders for a Day 2017

Deň pred tieňovaním lídrov absolvovali študenti workshopy na tému štart podnikania a online marketing. Samotný deň strávený s lídrom sa začal biznis raňajkami a všetci účastníci podujatie slávnostne ukončili neformálnym networking koktejlom. Aktivita Leaders for a Day má medzinárodný charakter. Ročne sa tejto aktivity pod záštitou siete Junior Achievement zúčastnia stovky študentov.

K aktivite sa pochvalne vyjadrila aj študentka Gymnázia Trebišovská 12 v Košiciach Alžbeta Bujdošová: „Stráviť jeden deň v tieni lídra je príležitosťou, ktorá študentom rozšíri ich obzory. Osobne som vďaka tejto skúsenosti zistila, aké veľké spektrum schopností musí ovládať niekto, kto je v riadiacej pozícii. Leaders for a Day boli pre mňa dva dni plné skvelých zážitkov.“

Zoznam študentov, ktorí sa zúčastnili Leaders for a Day 2017

Leaders for a Day (Jeden deň lídrom) sa uskutočnil dňa 5. októbra 2017.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

JA Slovensko, n. o. je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už 25 rokov realizuje na školách ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. Formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenia pre ich zamestnanosť. V spolupráci so školami vytvára priaznivé a stimulujúce prostredie pre rozvoj osobných kompetencií študentov a učiteľov v rámci podnikateľského vzdelávania.

 

Informácie poskytla: Alžbeta Šrenkelová, programová manažérka JA Slovensko

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: JA Slovensko

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky