Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Startup zenQR – jednoduchší spôsob získavania názorov od zákazníkov

VEDA NA DOSAH

Startup zenQR

Anonymne a neverejne. Aj takýmto spôsobom môžu zákazníci vyjadriť svoj názor na službu, ktorá im bola poskytnutá. Startup zenQR vytvoril systém umožňujúci získavať čestné a nevyžiadané spätné väzby od zákazníkov. Riešenie vytvára jednosmernú komunikáciu od zákazníka k dodávateľovi, pričom sa zameriava na kľúčové vlastnosti ako jednoduchosť ovládania, 100 % anonymita zákazníka a úplné dodržiavanie súkromia v komunikácii.

Predstaviteľ startupu zenQR Igor Bubenko vysvetľuje, že systém je postavený na QR kódoch, ktoré si dodávateľ umiestni na zákazníkom prístupnom mieste, napr. stôl, menu alebo účtenka v reštaurácii, dvere alebo prepúšťacia správa u lekára. „Zákazník si potom jednoducho naskenuje QR kód priamo z fotoaparátu mobilu (priama podpora iOS a Android) a dostane sa na jednoduchý, dodávateľom pripravený formulár. Ohodnotí službu alebo produkt, doplní komentár a zašle to dodávateľovi. Hodnotenie zostáva neverejné, prístup má iba dodávateľ. Neexistuje spôsob ako zistiť identitu zákazníka.“

Viac informácii o projekte zenQR.com

Projekt zenQR postúpil v rámci finále 8. kola súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!”, pričom sa dostal do predinkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). 

*********************************************

Porota tejto súťaže inovatívnych nápadov celkovo vybrala päť projektov: Green Space, zenQR, ILA, iPARK a NFC. Jednému z finálových projektov – BIOmobile odporučili vzhľadom na rozvinutosť projektu postup priamo do Inkubátora UVP. Súťažiace start-upy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program a kancelárske priestory v UVP na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok.

Startup centrum TUKE ponúka nádejným startupom možnosť získať:

  • priestory zdarma v Startup centre TUKE,
  • možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE,
  • pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity,
  • expertnú a mentorskú podporu.

Do súťaže sa môžu zapojiť projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe (t. j. v štádiu nápadu, z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoju činnosti na Slovensku.

Súťaž inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je UVP – Univerzitný vedecký park. Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab.

 

Informácie a ilustrácie poskytol: Igor Bubenko

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky