Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

JA Slovensko pomáha úspešným stredoškolákom napredovať

Marta Bartošovičová

V strede víťazka Katarína Kozelnická

JA Mladý líder 2017 je celoslovenská študentská konferencia, určená pre 30 najlepších študentov – absolventov programov podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania. Cieľom konferencie je inšpirovať a motivovať mladých ľudí k tomu, aby sa raz stali lídrami a profesionálmi vo svojej budúcej práci. 

Celoslovenská konferencia sa konala v dňoch 19. – 22. septembra 2017 s podporou spoločnosti Citi Foundation a  pod záštitou neziskovej vzdelávacej organizácie JA Slovensko.  Zúčastniť sa jej mohli  iba tí  študenti, ktorí v školskom roku 2016/2017 obsadili víťazné priečky v súťažiach organizovaných JA Slovensko. Museli skĺbiť svoje vedomosti a líderské schopnosti a preukázať organizačný talent, prezentačné a komunikačné zručnosti.

Študenti na konferencii absolvovali interaktívne workshopy pod vedením odborných lektorov a koučov globálnej banky Citi. Riešili reálnu výzvu z praxe, pričom sa zamerali nielen na sebapoznávanie, ale aj na posilnenie schopnosti tímovej spolupráce a krízového riadenia.

JA Mladý líder 2017 - workshop

Programový riaditeľ JA Slovensko Peter Kalčevský zhodnotil: „JA Mladý líder je unikátna príležitosť pre študentov, počas štyroch dní preveriť si svoje schopnosti, limity a zručnosti. Mnohí z nich si na začiatku myslia, že sú jedineční, niektorí sa naopak podceňujú. Práve kombinácia rôznych tematických workshopov a lektorov s niekoľkoročnými skúsenosťami im pomôže odhaliť ich skutočné možnosti a pripraviť ich aj pre reálny svet práce.“ 

„Uplatnenie mladých ľudí na trhu práce je kľúčové pre našu budúcnosť,” uviedla generálna riaditeľka Citi na Slovensku Veronika Špaňárová a dodala: „Preto Citi na Slovensku už viac ako 20 rokov podporuje rozvoj podnikateľského vzdelávania študentov. Verím, že študentom sa konferencia páčila a pomohla im posunúť sa ďalej na ceste k profesijnému životu.”  

JA Slovensko, n. o. je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už 25 rokov realizuje na školách ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. Formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenia pre ich zamestnanosť. V spolupráci so školami vytvára priaznivé a stimulujúce prostredie pre rozvoj osobných kompetencií študentov a učiteľov v rámci podnikateľského vzdelávania. Projektová manažérka je Alžbeta Šrenkelová. Kontakt: srenkelova@jaslovensko.sk.

Citi na Slovensku spolupracuje s neziskovou organizáciou JA Slovensko prostredníctvom nadácie Citi Foundation už od roku 1997. Citi podporuje praktické programy JA Slovensko zamerané na podporu podnikavosti a podnikateľskej gramotnosti tak finančne, ako aj aktívnou účasťou svojich zamestnancov v jednotlivých projektoch organizácie. Viac o Citi Slovenská republika nájdete na www.citibank.sk.

Citi Foundation prispieva k podpore ekonomického rozvoja a k zlepšeniu života ľudí v nízkopríjmových komunitách po celom svete. Investuje do projektov, ktoré sprístupňujú finančné služby širšiemu okruhu osôb, uľahčujú mladým ľuďom nájdenie práce a vnášajú svieži vietor do budovania ekonomicky pulzujúcich miest. Prístup „Viac ako filantropia“, ktorý Citi Foundation vyznáva, v maximálnej možnej miere využíva mimoriadnu odbornosť banky a jej zamestnancov v prospech nášho poslania, líderstva a inovácií. Viac informácií nájdete na stránke www.citifoundation.com.

 

Informácie a foto poskytla: Mgr. Ľubomíra Schlosserová, PR konzultant

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky