Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Devín v Praveku

VEDA NA DOSAH

Plastika hlineného koníka, staršia železná doba, zo zbierok MMB

Na hrade Devín otvárame novú výstavu Devín v praveku – 9. 4. 2015 o 16:00. Výstava bude aktuálne nainštalovaná dve turistické sezóny a potrvá do októbra 2016. Vystavených je takmer 400 predmetov z archeologických nálezov. Autorka výstavy, Mgr. Katarína Harmadyová, PhD. upozorňuje na význam Devína z hľadiska zastúpenia kultúr a obyvateľstva, ktoré tu od nepamäti žilo. Strategicky významná poloha Devína umožňovala osídlenie človekom už v praveku.

Unikátnosť projektu vidíme nielen v popise dôb: neolit, eneolit, bronzová doba, staršia doba bronzová, stredná doba bronzová, mladšia doba bronzová, neskorá doba bronzová, staršia doba železná, ale najmä v možnosti porovnávať vyspelosť ľudí v jednotlivých historických obdobiach. Ich pokroky v ťažení a využívaní kovov so základmi metalurgie ako aj celkovú zmenu spôsobu života. Zaujímavé je sledovať jednotlivé kultúry v rámci historických dôb a ich rozlíšenie najmä pomocou keramiky – výzdoby, zdokonaľovaním pracovných, hlavne poľnohospodárskych nástrojov, ale aj tvorby šperkov a pod.

Výstava najmä laickej verejnosti ako aj školskej mládeži rozšíri poznatky a usmerní predstavy ako žil človek niekoľko tisícročí pred našim letopočtom. Pravek zahŕňa pomerne dlhé obdobie a výstava sa zameriava na toto obdobie v súvislosti s archeologickými nálezmi na hrade Devíne. Poukazuje na značne vyspelých ľudí v uvedených dobách, ktorí už žili usadlým spôsobom života. Vitajte v praveku.

 

Bližšie informácie:

PhDr. Beáta Husová

 

Zdroj: Tlačová správa MMB

Foto: Plastika hlineného koníka, staršia železná doba, zo zbierok MMB

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky