Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chcete pracovať v OSN? Zašlite CV do programu Young Professionals UNESCO

VEDA NA DOSAH

Uzávierka životopisov je 31. júla 2021.

Ilustračný obrázok: UNESCO, Zdroj: istockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Sekretariát Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO v Paríži hľadá nového kolegu prostredníctvom programu Young Professionals UNESCO. 

O pracovnú pozíciu sa môžu uchádzať mladí profesionáli do 32 rokov, narodení 1. januára 1989 a neskôr, ktorí dokončili magisterské štúdium v niektorej z nasledujúcich oblastí: vzdelávanie, kultúra, komunikácia, spoločenské vedy, prírodné vedy, manažment, financie, účtovníctvo, právo alebo medzinárodné vzťahy. 

Podmienkou je tiež plynulá angličtina alebo francúzština. Dodatočným plusom je znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny či španielčiny. 

Záujemcovia musia preukázať znalosť systému OSN a stotožniť sa s hodnotami UNESCO, akými sú rešpekt diverzity, integrita a profesionalita. 

Prihlásiť sa môžete zaslaním CV v angličtine alebo vo francúzštine na adresu unesco@mzv.sk do 31. júla 2021. 

Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Súčasťou prihlášky by malo byť aj odôvodnenie motivácie pracovať pre UNESCO, ako aj bližšie určenie oblasti, v ktorej má uchádzač záujem pracovať.

Viac informácií nájdete na webe organizácie UNESCO. 

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky