Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Celoštátne kolá jazykových olympiád majú svojich víťazov

VEDA NA DOSAH

Najväčší záujem mali študenti o olympiádu z anglického jazyka. Hlavným organizátorom podujatia bola IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Vlajky Španielska, Nemecka, Anglicka a Ruska. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Vzhľadom na pandemickú situáciu prebiehali jazykové olympiády v školskom roku 2020/2021 online formou. 

Napriek tomu záujem študentov bol podľa organizátorov oproti minulým rokom vyšší. 

Olympiáda v španielskom jazyku

Ako prvé prebehlo celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku 10. 3.  2021. Do súťaže sa zapojili 30 študenti. 

Ich vedomosti organizátori preverili v štyroch kategóriách. Čakal na nich test, ktorý sa skladal z počúvania a čítania s porozumením, slovnej zásoby a gramatiky. 

Po písomnej časti nasledovala ústna časť. V nej mali študenti ukázať, ako vedia cudzí jazyk prakticky používať počas rozhovoru a pri práci s obrázkom. 

Výsledkové listiny jednotlivých kategórií sú dostupné online. 

Olympiáda v nemeckom jazyku

Celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku prebehlo 22. 3. 2021. Pozostávalo zo siedmich kategórií a zapojilo sa doň 56 súťažiacich. 

Študenti museli najprv absolvovať online test a následne pokračovali ústnou časťou. 

Odborné poroty hodnotili slovnú zásobu, gramatiku, ale aj pohotovosť odpovedí jednotlivých súťažiacich.

Výsledkové listiny jednotlivých kategórií sú dostupné online.

Olympiáda v anglickom jazyku

Najviac, až 63 súťažiacich zabojovalo o najvyššie ocenenie v celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku. Olympiáda sa konala 24. 3. 2021. 

Po písomnom online teste nasledovali videokonferencie, počas ktorých odborné poroty posudzovali jazykové schopnosti súťažiacich. 

Výsledkové listiny jednotlivých kategórií sú dostupné online.

Olympiáda v ruskom jazyku

Na začiatku apríla, konkrétne 8. 4. až 9. 4., prebehol aj päťdesiaty ročník celoštátneho kola olympiády v ruskom jazyku. Študenti mohli súťažiť až v siedmich kategóriách.

Výsledkové listiny jednotlivých kategórií sú dostupné online.

 

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky