Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944

Marta Bartošovičová

Ilustračné foto k Slovenskému národnému povstaniu

Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania pripravilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Vojenský historický ústav v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky dokumentárnu výstavu ARMÁDA V POVSTANÍ – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944. Výstava, ktorá zachytáva problematiku vzniku, existencie a zániku povstaleckej 1. československej armády na Slovensku, je inštalovaná v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Expozíciu koncepčne pripravili historici Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu v Bratislave a Marián Uhrín z Múzea SNP v Banskej Bystrici. Pozostáva z niekoľkých prezentačných panelov, výstavných prvkov a samostatného multimediálneho dotykového informačného systému.  

Výstava Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944 v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave

Výstava Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944 v Bratislave

Slovenské národné povstanie predstavuje jeden z medzníkov slovenských dejín. Popri Varšavskom povstaní a odpore v okupovanej Juhoslávii patrí k najväčším ozbrojeným vystúpeniam proti nacizmu v Európe. Hlavnou zložkou Slovenského národného povstania bola povstalecká armáda – 1. československá armáda na Slovensku, ktorá mala v spolupráci s partizánmi rozhodujúcu zásluhu na dvojmesačnom udržaní povstaleckého územia v tyle nemeckých frontových vojsk.

Výstava je tematicky rozčlenená na niekoľko celkov, ktoré dokumentujú prípravy Slovenského národného povstania, vznik Vojenského ústredia, samotný vznik povstaleckej 1. československej armády na Slovensku a jej organizačnú štruktúru. Jednotlivé celky sa venujú bojom povstaleckej armády, jej skúsenostiam, reorganizáciám a mobilizáciám. Pôsobenie jednotlivých taktických skupín povstaleckej armády, ako aj armádnych jednotiek, je samostatne dokumentované v príslušných tematických celkoch. Zánik povstaleckej armády a význam Slovenského národného povstania tvorí záver výstavy.

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková, Stanislav Mičev (vľavo) a Miloslav Čaplovič na vernisáži výstavy

Vernisáž výstavy, ktorá sa uskutočnila v Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dňa 11. júla 2019, otvorila ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková spolu s generálnym riaditeľom Múzea SNP Stanislavom Mičevom a riaditeľom Vojenského historického ústavu Bratislava Miloslavom Čaplovičom. Ministerka kultúry vo svojom príhovore, okrem iného uviedla: „Malý národ v srdci Európy dokázal zdvihnúť zbraň, aby zmyl nánosy potupnej kolaborácie s nacizmom. Dokázal to, čo nám môžu závidieť aj veľké európske národy – zorganizovať jedno z najväčších protinacistických povstaní v 2. svetovej vojne. Touto výstavou vzdávame hold príslušníkom a príslušníčkam 1. československej armády na Slovensku, aký si naozaj zaslúžia.“ 

Výstava Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944

Výstava Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944 

Výstava ARMÁDA V POVSTANÍ – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944, ktorá je v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR, Námestie SNP č. 33, v Bratislave, je otvorená pre verejnosť do 30. augusta 2019 (denne okrem pondelka v čase od 10.00 do 18.00 hod). Výstava k 75. výročiu Slovenského národného povstania bude následne v septembri 2019 inštalovaná v priestoroch Českého národného múzea v Prahe.

 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR 

Zdroj informácie: www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1832

www.muzeumsnp.sk/kalendar-podujati/armada-v-povstani-slovenske-narodne-povstanie-1944/

Fotozdroj: www.facebook.com/TheSNU.Museum/

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky