Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Prečo potrebujeme vitamíny?

Denisa Koleničová

Odborníci hovoria, že vitamíny stačí prijímať v nízkych množstvách, ale pravidelne.

Potraviny bohaté na vitamín B9. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj:
Eduard Kočárek: Biologie člověka. Scientia, 2010. 336 s.
Eduard Kočárek: Biologie člověka 2. Scientia, 2010. 140 s.
Miloš Langmeier a kolektív: Základy lékařské fyziologie. Grada, 2009. 320 s.

Vitamíny sú:

Medzi vitamíny rozpustné v tukoch nepatrí:

Medzi vitamíny rozpustné vo vode patrí:

Čiastočný nedostatok vitamínov odborníci nazývajú:

Hypovitaminóza A sa prejavuje:

Úplný nedostatok vitamínov odborníci označujú pojmom:

Avitaminóza B1 spôsobuje ochorenie:

Avitaminóza C spôsobuje:

Nedostatok vitamínu D vedie k rozvoju:

Príliš vysoký prísun vitamínov sa nazýva:

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.