Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Poznáte základné zložky výživy?

Denisa Koleničová

Cukry, tuky a bielkoviny udržujú človeka nažive. Čo o nich viete?

Koláž o výžive. 1: Potraviny bohaté na proteíny. 2: Potraviny so zdravými tukmi. 3: Cholesterol. 4: Rôzne druhy sladidiel. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotokoláž, Zdroj foto: iStockphoto.com; Koláž: Michaela Mašánová

Zdroj:
Eduard Kočárek: Biologie člověka. Scientia, 2010. 336 s.
Eduard Kočárek: Biologie člověka 2. Scientia, 2010. 140 s.
Miloš Langmeier a kolektív: Základy lékařské fyziologie. Grada, 2009. 320 s.

Hlavným orgánom, v ktorom prebieha metabolizmus, je:

Základnými bunkami pečene sú:

Univerzálnym zdrojom energie v bunkách je:

Cukry by mali tvoriť:

Cukry sú kľúčový zdroj energie najmä pre:

Konečným produktom štiepenia cukrov v tráviacej trubici je:

Bielkoviny by mali tvoriť:

Štiepením bielkovín vznikajú:

Tuky sú:

Tuky neslúžia ako:

Hnedý tuk:

Index telesnej hmotnosti (BMI) vypočítame ako:

Ideálna hodnota BMI je:

Cholesterol je základom tvorby:

Tuky by mali predstavovať zhruba:

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky