Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Poznáte z obrázkov aktuálne vesmírne stroje?

Galina Lišháková

Vďaka technickému pokroku sa o progresoch v objavovaní vesmíru dozvedáme takmer denne.

Sonda New Horizons. Zdroj: iStockphoto.com

Sonda New Horizons. Zdroj: iStockphoto.com

Viete, ktoré stroje ho aktuálne dobýjajú?

Zdroje:
VEDA NA DOSAH
wikipedia.sk

Na obrázku je:

Otázka č. 1 Kvíz: Poznáte z obrázkov aktuálne vesmírne stroje?

Zdroj: NASA/Chris Gunn

Na obrázku je:

Otázka č. 2 Kvíz: Poznáte z obrázkov aktuálne vesmírne stroje?

Zdroj: iStockphoto.com

Na obrázku je:

Otázka č. 3 Kvíz: Poznáte z obrázkov aktuálne vesmírne stroje?

Zdroj: NASA

Na obrázku je:

Otázka č. 3 Kvíz: Poznáte z obrázkov aktuálne vesmírne stroje?

Zdroj: Steve Gribben/Johns Hopkins APL/NASA

Na obrázku je:

Otázka č. 5 Kvíz: Poznáte z obrázkov aktuálne vesmírne stroje?

Zdroj: iStockphoto.com

Na obrázku je:

Otázka č. 6 Kvíz: Poznáte z obrázkov aktuálne vesmírne stroje?

Zdroj: NASA

Na obrázku je:

Otázka č. 7 Kvíz: Poznáte z obrázkov aktuálne vesmírne stroje?

Foto: SOSA

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.