Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Čo viete o jaskynnej výzdobe a obyvateľoch jaskýň?

Andrea Bučičová

Kras a krasové oblasti vznikajú špecifickými chemickými a mechanickými procesmi, v ktorých hrá hlavnú úlohu voda a v nej rozpustné nerasty.

Cencúle v ľadovej jaskyni. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Vznik slovenských jaskýň siaha do druhohôr a starších treťohôr, keď sa na našom území rozprestieralo Karpatské more. Vplyvom horotvornej činnosti a ďalších vonkajších činiteľov sa postupne sformovala súčasná podoba krajiny. V tomto kvíze sa oboznámite s procesom utvárania jaskynnej výzdoby a dozviete sa, ktoré zaujímavé lokality sa oplatí navštíviť aj pre jaskyne.

Zdroje:
http://www.mineraly.sk/files/lok/51_vznik_jaskyn.htm, http://www.mineraly.sk/files/lok/100-200/160_krasovatenie.htm, http://www.mineraly.sk/files/lok/51_vznik_jaskyn.htm, http://www.ssj.sk/sk/clanok/122-krasnohorska-jaskyna, http://www.ssj.sk/sk/naj-o-jaskyniach, http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/12-ochtinska-aragonitova-jaskyna, https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/zem/krystalovy-svet-ochtinska-aragonitova-jaskyna/, http://mineralogy-ima.org/Minlist.htm, http://cnmnc.main.jp/, https://www.quark.sk/po-dobsinaite-ma-slovensko-opat-novy-mineral/, https://www.quark.sk/novy-mineral-z-dobsinej/, http://www.ssj.sk/sk/naj-o-jaskyniach, https://www.zzz.sk/clanok/10028-speleoterapia, https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/pripominame-si-100-rokov-od-objavenia-demanovskej-jaskyne-slobody/, https://en.wikipedia.org/wiki/Niphargus_tatrensis, http://www.ssj.sk/sk/clanok/2-ramsarska-lokalita-domica, http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/7-jaskyna-domica, https://www.enviroportal.sk/clanok/slovensko-ma-mnozstvo-jaskyn-aj-pod-stredovekymi-hradmi, https://www.bojnicecastle.sk/jaskyna-sk.html, https://sk.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADn_(hrad), https://www.hrady-zamky.sk/devin/, http://www.ssj.sk/sk/naj-o-jaskyniach, https://www.enviroportal.sk/clanok/slovensko-ma-mnozstvo-jaskyn-aj-pod-stredovekymi-hradmi, https://en.wikipedia.org/wiki/Veryovkina_Cave, https://en.wikipedia.org/wiki/Lamprechtsofen, https://www.naturgewalten.at/english/lamprecht-s-cave/, https://www.nationalgeographic.com/science/article/photos-mexico-cave-of-crystals, https://www.beautifulworld.com/north-america/mexico/cave-of-the-crystals/, https://en.wikipedia.org/wiki/Waitomo_Glowworm_Caves, http://cestovanie-dovolenka.sk/waitomo-jaskyna-svietiacich-cervov-na-novom-zelande/

Ako sa nazývajú kvaple, ktoré visia zo stropu alebo stien jaskyne?

Ako sa nazývajú útvary, ktoré vzniknú spojením visiacich kvapľov a tých, ktoré vyrastajú z podlahy jaskyne?

Koľko meria najvyšší stalagmit na Slovensku?

Ochtinská aragonitová jaskyňa v Slovenskom Rudohorí neďaleko Rožňavy je špecifická svojou výzdobou. Jaskyňa je zapísaná od roku 1 995 v zozname svetového dedičstva UNESCO. Aká hornina rozpustná vo vode tvorí jej výzdobu?

Jaskyne boli v minulosti aj terčmi zlatokopov. Príkladom je Belianska jaskyňa, ktorú navštevovali hľadači zlata už v 18. storočí. Od jaskýň predsa len nie je ďaleko k baniam. V posledných rokoch vedci na Slovensku objavili niekoľko nových, dosiaľ neznámych minerálov. Ktorý z nižšie uvedených minerálov pochádza z banských oblastí Slovenska a bol registrovaný Medzinárodnou mineralogickou asociáciou?

Útroby jaskýň sa vyznačujú špecifickou klímou. Ovzdušie v jaskyniach je charakteristické nízkou teplotou, vysokou vlhkosťou a zvýšenou koncentráciou vápnika a horčíka. Jaskyňa funguje ako prirodzené inhalatórium, preto sa pobyt v jaskyniach využíva na terapeutické účely. Uplatňuje sa najmä pri liečbe ochorení dýchacích ciest ako alergickej bronchitíde, alergickej astme, chronickej bronchitíde, chronických zápaloch prínosných dutín či astme. Ako sa nazýva liečba, ktorá sa vykonáva v jaskyniach?

Demänovskú jaskyňu slobody objavili nadšení jaskyniari 3. augusta 1921 v Nízkych Tatrách. Pri príležitosti stého výročia vzácneho objavu vydalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci so Slovenskou poštou poštovú známku Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody. Na vytváraní poštovej známky spolupracovali maliari Igor Piačka a Rudolf Cigánik. Známku vydali v náklade 60 000 kusov. Aký živočích bol na nej vyobrazený?

Jaskynné systémy nepoznajú štátne hranice. Na Slovensku sa nachádza unikátna jaskyňa, ktorá v podzemí pokračuje aj do susednej krajiny. S ktorou krajinou Slovensko zdieľa spoločný jaskynný systém?

Jaskyne v minulosti slúžili nielen ako príbytky pre zvieratá či pravekých ľudí. Počas stredoveku a novoveku sa využívali ako sklady potravín či úkryty počas vojnových čias. Rozšírené sú aj legendy o tajných podzemných chodbách vedúcich priamo na hrady. Ktorý slovenský hrad alebo zámok má prírodnú jaskyňu s jazierkom?

Najhlbšou jaskyňou na Zemi je jaskyňa Veryovkina v Gruzínsku. Jaskyňu dlhú približne 17,5 kilometra objavili v roku 1968. Viete, v akej hĺbke sa nachádza?

V akej krajine sa nachádza najhlbšia európska jaskyňa?

Najväčšie prírodné kryštály objavili v Jaskyni kryštálov, ktorá je prepojená s neďalekými baňami. Jaskyňa obsahuje množstvo gigantických kryštálov seleničitanu, pričom najväčší z nich meral až 11 metrov a vážil približne 55 ton. Pod jaskyňou vyteká magma, ktorá v jaskyni vytvára extrémne teplo. Teploty tam dosahujú až 58 stupňov Celzia a vlhkosť vzduchu je okolo 90 percent. Jaskyňa z tohto dôvodu nie je poriadne prebádaná. V ktorej krajine sa táto unikátna jaskyňa nachádza?

V útrobách jaskýň sa ukrývajú najrôznejšie troglobiontné živočíchy, pričom mnohé z nich sa vyskytujú len na určitom mieste (sú endemické). Unikátna je v tomto smere jaskyňa Waitomo Glowworm. Je súčasťou širšieho komplexu jaskýň Ruakuri a Aranui. Názov jaskyne vznikol zo slova „wai“, čo znamená voda a „tomo“, čo označuje dieru. Žije tu populácia svetlušiek Arachnocampa luminosa, ktorej larvy využívajú na prilákanie svojej koristi bioluminiscenciu. Korisť sa následne prilepí na lepkavé vlákna visiace zo stropu. Stropy jaskyne sú tak osvetlené drobnými modro-zelenými svetielkami, ktoré sa podobajú hviezdam. V ktorej krajine sa táto unikátna jaskyňa nachádza?

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky