Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kryštálový svet – Ochtinská aragonitová jaskyňa

VEDA NA DOSAH

autor: Ing. Michal Rengevič, SSJ

Územie Slovenského krasu v sebe ukrýva niekoľko desiatok podzemných pokladov – unikátnych jaskýň, na ktoré môže byť Slovensko právom hrdé. Jednou z najpozoruhodnejších je Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá bola kvôli svojej jedinečnej výzdobe vyhlásená za národnú pamiatku a v roku 1995 zapísaná do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

Jaskyňa sa nachádza neďaleko mesta Revúca, v takzvanom gemerskom pásme, v Slovenskom Rudohorí. Tento prírodný poklad objavili iba pomerne nedávno, v roku 1954 pri prieskumných prácach, počas ktorých pracovníci Východoslovenského rudného prieskumu hľadali železnú rudu. O rok neskôr jaskyňu prezreli a čiastočne zmapovali pracovníci Národného podniku Turist. Od roku 1966 začali jaskyňu postupne sprístupňovať, pričom najprv museli vybudovať prístupovú štôlňu dlhú 145 metrov. Jaskyňa je pre verejnosť otvorená od roku 1972 a celková dĺžka chodníka určeného pre návštevníkov je v súčasnosti 230 metrov.

Zrod kryštálov

Vznik Ochtinskej aragonitovej jaskyne sa datuje do paleozoika, presnejšie do obdobia spodného devónu prebiehajúceho pred 464 miliónmi rokov, teda v čase ešte pred érou dinosaurov. Jaskyňa je vytvorená rozpúšťaním staropaleozoického kryštalického vápenca povrchovými vodami, a tvoria ju agregáty ihličkovitých kryštálikov. Okrem aragonitu sa tu nachádza kalcit, asbolán, goethit, birnessit, anatas, alofán, halloyzit, pyrit, opal. Celková dĺžka jaskynných chodieb sa odhaduje na 585 metrov, odhadovaná hĺbka je 30 metrov.

Jaskyňa vznikla pozdĺž zlomov, kde dochádzalo k zvetrávaniu ankeritov na Fe-okre, ktoré vymývali krasové vody. Tie rozpúšťali i okolité kryštalické karbonáty, a to zapríčinilo vznik prázdnych komorovitých priestorov a galérií. Výzdoba v jaskyni je tvorená predovšetkým kryptokryštalickým, mikro- a makrokryštalickým aragonitom. Kalcitové stalaktity a stalagmity vznikali len ojedinele. Aragonit vytvára rôzne dendritické alebo kríčkovité útvary, strapce, agregáty kryštálov, kvapkovité formy, prípadne sintrové kôry.

autor: Ing. Michal Rengevič, SSJ

 

Tri generácie aragonitu

Pri prieskumných prácach výskumníci v jaskyni našli tri generácie aragonitu. Tvorí sa z vodných roztokov s vysokým obsahom Mg-, Fe- a Mn-iónov v podmienkach stabilnej mikroklímy. Najstaršie sú mliečno zakalené obličkovité útvary a ich korodované zvyšky (datovaný vek 121- až 138-tisíc rokov) s čiastočne rekryštalizovaným aragonitom, miestami už premeneným na kalcit. Najpočetnejšie je zastúpená druhá generácia aragonitu, ktorý sa vyskytuje v podobe niekoľko decimetrov dlhých ihlíc a zakrivených až špirálovitých heliktitov, ktorých vek je odhadovaný až na 14 000 rokov[Mišík, M., 1976. Geologické exkurzie po Slovensku. SPN, Bratislava].

Heliktity tvoria trsovité alebo kríčkovité útvary , vrátane tzv. železného kvetu, ktoré sú pre návštevníkov najatraktívnejšie. Aragonit druhej generácie stále dorastá, čím si udržuje bielu farbu a čistý vzhľad. Najmladšia generácia aragonitu, ktorý sa v súčasnosti tvorí na sedimentoch a železitých okroch, vytvára drobné vejáriky (veľké 2 až 4 mm, miestami i väčšie), ojedinele miniatúrne špirálovité útvary.

Teplota vzduchu v jaskyni dosahuje 7,2 až 7,8 °C, relatívna vlhkosť 92 až 97 %. K stabilizácii jaskynnej mikroklímy výrazne prispievajú železité okre (obsahujú 47 až 56 hm. % vody), pretože sú schopné vodnú paru uvoľňovať i pohlcovať.

Cesta k jaskyni vedie zo štátnej cesty medzi obcou Štítnik a mestom Jelšava odbočkou na vrchu Hrádok (2 km). Parkovisko pre vozidlá sa nachádza cca 300 m od jaskyne. Ďalší prístup je pešou chôdzou po ceste do vstupného areálu jaskyne.

 

Ochtinská aragonitová jaskyňa

 

Spracovala: Barbora Hrvolova, NCP VaT pri CVTI SR podľa www.geology.sk, prof RNDr. Anna Vozárová, DrSc., Katedra mineralógie a petrológie, Univerzita Komenského v Bratislave

Foto so súhlasom: Správa slovenských jaskýň (autor: Ing. Michal Rengevič)

Uverejnila: ZVČ

 

Článok o „kryštálovom svete – Ochtinská aragonitová jaskyňa“ je posledným z letných tipov tohto roka KAM ZA VEDOU…, ktoré sme Vám prinášali počas letných prázdnín. V prípade, že budete mať záujem podeliť sa s našimi čitateľmi o Vaše zážitky z navštívených miest, pokojne nám napíšte do redakcie (kontakt)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky