Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Aké číslo nasleduje?

VEDA NA DOSAH

Logické číselné rady sú spôsobom, ako si testovať logiku a hľadanie vzájomných súvislostí i pravidiel. Doplňte chýbajúce číslo v rade a zistite, či ste uvažovali správne.

Farebné čísla. Matematika. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Kvíz pripravila redakcia Veda na dosah.

1, 3, 5, 7, ...

1, 4, 0, 5, ...

0, 5, 15, 30, ...

-2, 2, -6, 6, ...

1, 3, 9, 27, 81, ...

0, 1, 3, 6, ...

4, 8, 16, 32, ...

10, 20, 30, 40, ...

3, 5, 7, 9, ...

2, 4, 6, 8, ...

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.