Sociológia

Aplikovaný výskum orientovaný na vákuum medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o pacienta

Aplikovaný výskum orientovaný na vákuum medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o pacienta po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia (Applied research oriented...

| VEDA NA DOSAH

Aká je realita života žien a mužov v Európe?

Existujú rozdielnosti, ale aj podobnosti v spôsobe, ako ženy a muži žijú, pracujú, trávia svoj voľný čas. Ale viete aké...

| VEDA NA DOSAH

Výzvy tohtoročného prieskumu o zamestnanosti a sociálnom vývoji v Európe sú najmä v súvislosti s automatizáciou a digitalizáciou

Ročný prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe poskytuje aktuálnu ekonomickú analýzu zamestnanosti a sociálnych trendov v...

| VEDA NA DOSAH

Prieskum EÚ týkajúci sa diskriminácie Rómov

Obyvatelia v EÚ sú veľmi rozmanití a táto ich rozmanitosť neustále rastie. Druhý prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a diskriminácie,...

| VEDA NA DOSAH

Publikácia: Prehľad nových foriem zamestnania

Nové formy organizácie práce, alebo flexibilné formy organizácie práce, sa čoraz viac stávajú kľúčovými aspektami pre rast zamestnanosti a zabezpečenie...

| VEDA NA DOSAH

Najnovšia správa EÚ o primeranosti dôchodkov. Chudoba hrozí až vyše 18 % starších ľudí

Správu o primeranosti dôchodkov každé tri roky vypracúva Európska komisia a Výbor pre sociálnu ochranu. V ročníku 2018 sa analyzuje,...

| VEDA NA DOSAH

Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.0

V súčasnosti sa čoraz viac začína dbať o zdravie zamestnancov v priemyselných závodoch, kde vykonávajú opakovanú rutinnú činnosť. Jednou z...

| VEDA NA DOSAH

Kurzy 21. storočia od Edutime

Produkty od hračiek, cez kurzy až po letné tábory..., ktoré osobnosť dieťaťa rozvíjajú, sú edukatívne, dizajnovo zaujímavé, hravé, dieťa s...

| VEDA NA DOSAH

Dôvera v EÚ rastie, na Slovensku klesla o 4 percentá

Podľa posledného prieskumu Eurobarometra, ktorý bol zverejnený 14. júna 2018, sa väčšina Európanov domnieva, že ekonomická situácia je dobrá a optimistická,...

| VEDA NA DOSAH

Dovolenky sú v plnom prúde. Aká je úroveň spotrebiteľských cien v štátoch EÚ?

V dovolenkovom období sa mnohí ľudia rozhodujú hlavne na základe svojich finančných možností, ktorú krajinu si môžu vybrať. Prinášame vám porovnanie...

| VEDA NA DOSAH