Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výtvarná, fotografická a grafická súťaž pre mladých! Zapoj sa aj Ty a vyhraj!

VEDA NA DOSAH

logo TVT

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tento rok témy troch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015.

Nakresli svoje Centrum vedy!

Ak si žiakom ktorejkoľvek základnej školy, alebo osemročného gymnázia, či základnej umeleckej školy na Slovensku a máš od 11 do 16 rokov, zapoj sa do výtvarnej súťaže, ktorej témou je „Moje C/centrum vedy“. Nakresli svoju predstavu Centra vedy – priestoru, v ktorom by si rád trávil voľný čas a dozvedel sa popritom mnoho zaujímavých informácií o najnovších výskumoch a objavoch. Svojím výtvarným dielkom dokáž, že veda a technika sa môže hravo dostať do centra Tvojho záujmu a stať sa súčasťou Tvojich mimoškolských aktivít v Tvojom Centre vedy.

Vyfotografuj všetko, čo inšpiruje Tvoj záujem o vedu a techniku!

Ak si študentom ktorejkoľvek strednej školy, gymnázia, vysokej školy, či univerzity na Slovensku, (alebo si doktorandom), zapoj sa do fotografickej súťaže, ktorej témou je „Kto/čo inšpiruje môj záujem o vedu a techniku.“ Odfoť a pošli do súťaže akúkoľvek fotografiu, ktorou môžeš prezentovať svoj pohľad na predmety, alebo osobnosti, ktoré Ťa výraznou mierou inšpirujú a motivujú k záujmu o vedu a techniku.

Vytvor si svoj symbol vedy a techniky!

Ak si študentom ktorejkoľvek strednej školy, gymnázia, vysokej školy, či univerzity na Slovensku (alebo si doktorandom) , zapoj sa do grafickej súťaže, ktorej témou sú „Symboly vedy a techniky.“ Vytvor si svoj symbol, ktorý bude charakterizovať vedu, výskum, vedecké bádanie, či techniku, graficky ho znázorni prostredníctvom najrôznejších grafických programov a pošli do súťaže.

Všetky tri súťaže, výtvarná, fotografická aj grafická, sa tradične konajú v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR.

Svoje súťažné diela môžete prihlasovať od 13. apríla do 15. októbra 2015. Podrobnejšie informácie o jednotlivých súťažiach nájdete na www.tyzdenvedy.sk.

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky