Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecká kaviareň: Nové technológie pre 5G siete

VEDA NA DOSAH

O nasadení 5. generácie (5G) mobilných sietí sa hovorí už niekoľko rokov, ale k činom nedochádza. O tom, prečo je to tak, ale aj o tom, ako by mohli 5G siete v realite vyzerať, si môžete podiskutovať s Ing. Milanom Ťapajnom, PhD. vo štvrtok 26. marca o 17:00 hod. vo vedeckej kaviarni CVTI SR v Bratislave

Ilustračný obrázok: mobilný telefón, práčka, televízor a ďalšia technika v domácnosti, ktorej sa týkajú 5G siete. zdroj: Pixabay.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: Pixabay.com 

Ing. Milan Ťapajna, PhD., ukončil vysokoškolské vzdelanie v roku 2003 na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde v roku 2007 získal aj titul PhD. v odbore mikroelektronika. V rokoch 2009 až 2011 pôsobil ako výskumný asistent na Bristolskej univerzite vo Veľkej Británii v skupine, na čele ktorej stál prof. Kuballa. Od návratu na Slovensko pôsobí na Elektrotechnickom ústave SAV. Vo svojom výskume sa zameriava na štúdium elektrických vlastností a spoľahlivosti nových elektronických súčiastok na báze GaN polovodičov pre ich využitie vo vysokofrekvenčnej a výkonovej elektronike. Od roku 2017 je zástupcom riaditeľa Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave.

Ilustračný obrázok: Nočné veľkomesto, nad ktorým sa rozlieha elektromagnetická sieť. Zdroj: Pixabay.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: Pixabay.com

Téma nasadenia 5. generácie (5G) mobilných sietí sa pretriasa už roky, dokonca nadobudla politický rozmer, ale jej reálne sprevádzkovanie sa neustále odsúva. Hlavným dôvodom je potreba obrovských investícií operátorov do novej infraštruktúry, ktorá si vyžaduje zmenu architektúry komunikačných systémov a technológie doteraz využívaných mikrovlnných obvodov. Na prednáške pre širokú verejnosť v rámci cyklu Veda v CENTRE vo vedeckej kaviarni v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave popíše Michal Ťapajna, ako by mali nové 5G siete vyzerať. Zameria sa najmä na problematiku veľmi  rýchlych obvodov, schopných vysielať a prijímať signály s frekvenciami niekoľko desiatok GHz. Špeciálnu pozornosť bude venovať novej generácii mikrovlnných súčiastok, konkrétne tranzistorov, vytvorených na báze nitridu gália – GaN (tento materiál sa využíva aj na výrobu bielych LED). Rozoberie, ako GaN tranzistory fungujú, čím sú výnimočné a aké sú moderné technológie na ich výrobu.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave od roku 2008. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný. Stretnutia vo vedeckej kaviarni sú organizované pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17:00 hod.

Zdroj: CVTI SR
(GC)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky