Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenie Vedec roka SR 2020 podporujú spoločnosti, ktorým na vede záleží

VEDA NA DOSAH

Prečo je podľa partnerov ocenenia Vedec roka SR 2020 dôležité investovať do vedy? 

Banner s logami partnerov k podujatiu Vedec roka SR 2020. Zdroj: CVTI SR

Vedec roka SR 2020 patrí k najvýznamnejším vedeckým oceneniam na Slovensku a jeho hlavnou úlohou je vyzdvihnúť prácu vedcov.

Každoročne ho organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Súčasný 24. ročník sa vyznačuje veľkou konkurenciou – inštitúcie a spoločnosti zaslali do súťaže viac ako 80 nominácií v piatich kategóriách.

Ocenenie za najlepšie dosiahnuté výsledky v predchádzajúcom roku na Slovensku sa tradične udeľuje počas slávnostného odovzdávania cien. Organizátori už víťazov poznajú. O tom, ako bude tohtoročné odovzdávanie cien prebiehať, však rozhodne najmä aktuálna pandemická situácia.

Rovnako ako každý rok, aj tento rok patrí veľká vďaka za podporu partnerom podujatia Vedec roka SR, ktorý pre portál Veda na dosah prezradili, prečo podporili toto ocenenie a ako sa dívajú na stav vedy na Slovensku.

Logo generálneho partnera VR SR 2020: INTERWAY; Logá hlavných partnerov VR SR 2020: SPP, ASSECO.

Logo generálneho partnera VR SR 2020: INTERWAY; Logá hlavných partnerov VR SR 2020: SPP a ASSECO.

Prečo ste sa rozhodli podporiť ocenenie Vedec roka SR? 

Ing. Peter Sochor, Senior Sales Manager, InterWay: Ako IT spoločnosť sa okrem iného venujeme aj návrhu a tvorbe rôznych významných informačných systémov. S radosťou a hrdosťou môžeme potvrdiť, že sa podieľame na vývoji systémov aj pre vedu a výskum. Tieto témy nám teda nie sú cudzie, pretože v kruhoch vedeckých a výskumných organizácií sa pohybujeme už viac ako dekádu.

RNDr. Jozef Klein, CEO a predseda predstavenstva Asseco International: Podporou podujatia Vedec roka 2020 chce naša spoločnosť Asseco napomôcť vyzdvihnúť jedinečné osobnosti vedy na Slovensku a oceniť výsledky ich práce. Súčasne sa touto aktivitou snažíme propagovať vedu a medializovať jej výsledky aj medzi mladými talentovanými ľuďmi na Slovensku.

Bc. Zuzana Domanická, vedúca oddelenia PR a marketingu, Tatravagónka: Základom pre dynamický rozvoj spoločnosti je kvalitná úroveň vzdelania a aktívna vedeckovýskumná činnosť, ktorej sa venuje patričná pozornosť. V procese výroby naša spoločnosť využíva najmodernejšie technológie a prostredníctvom vlastného vývoja, ktorý je súčasťou vedy ako celku, môžeme napredovať a byť spoľahlivým partnerom pre našich obchodných partnerov v oblasti nákladnej železničnej prepravy. Vedec roka ako významná slovenská súťaž má dôležitú úlohu pri budovaní všeobecného vedeckého povedomia verejnosti. Bez vedy, výskumu a vývoja by sme stáli na mieste a stagnovali.

Ing. Marek Paščák, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Datalan: DATALAN je dlhoročným partnerom aktivity. Sme presvedčení o tom, že ľudia, ktorí sa vede erudovane a s nadšením venujú, nie sú na Slovensku ocenení dostatočne. Aktuálna pandemická situácia navyše ukázala, že spoločnosť prežíva krízu autorít, čoho sprievodným znakom je nielen nedocenenie vedy, ale aj úpadok kritického myslenia, rozmach hoaxov a nedôvera k dátam i faktom. Tento stav v konečnom dôsledku poškodzuje celú spoločnosť a aj aktivity, ako je Vedec roka, majú potenciál vrátiť vede a vedcom vážnosť a ukázať verejnosti, že poznanie založené na výsledkoch výskumu nestráca na relevancii, práve naopak.

Mgr. Ján Grman, PhD., technický riaditeľ SVOP: Spoločnosť SVOP je dlhoročným partnerom CVTI SR, ktoré organizuje toto podujatie. Predmetom našej mnohoročnej spolupráce sú práve otázky evidencie výsledkov publikačnej činnosti, ale aj otázky etiky prezentácie odborných a vedeckých výstupov prostredníctvom antiplagiátorskej analýzy textu.

Logá partnerov VR SR 2020: Tatravagónka Poprad, DATALAN, SVOP.

Logá partnerov VR SR 2020: Tatravagónka Poprad, DATALAN a SVOP.

Aké kritériá by mali podľa vás spĺňať laureáti tohto ocenenia?

Ing. Peter Sochor, Senior Sales Manager, InterWay: Z nášho pohľadu by sme medzi kritériá určite zaradili inovatívnosť, odhodlanosť a víziu budúcich potrieb spoločnosti. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá je veľmi dynamická a neustále sa mení, by laureátom nemala chýbať ani schopnosť rýchlo reagovať na zmeny, či už v prostrediach, alebo technológiách.

RNDr. Jozef Klein, CEO a predseda predstavenstva Asseco International: Nie je našou úlohou stanovovať kritériá výberu laureátov. Túto úlohu radi prenecháme odbornej komisii. Každopádne ako občania Slovenskej republiky privítame vedecký prínos, ktorý je výsledkom práce laureátov a zo Slovenska spraví lepšie miesto pre život.

Bc. Zuzana Domanická, vedúca oddelenia PR a marketingu, Tatravagónka: Slovenská republika má mnoho kvalitných a vzdelaných ľudí, ktorí svoj potenciál odovzdajú vede a výskumu v prospech celého ľudstva. Každý takýto človek si zaslúži náš rešpekt a našu podporu, avšak laureát na ocenenie by mal mať schopnosť aplikovať tieto poznatky v praxi a potenciál presadiť sa v medzinárodnom spoločenstve.

Ing. Marek Paščák, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Datalan: Vedec roka je pojem, ktorý nedefinuje „len“ vysokú odbornosť, špičkovú expertízu a rešpektované výsledky práce vo svojej oblasti, ale aj osobnostné kvality v širšom kontexte. Oceňovaní vedci sú ľudia, ktorí majú schopnosť inšpirovať, ísť príkladom a motivovať svojich nasledovníkov.

Mgr. Ján Grman, PhD., technický riaditeľ SVOP: Ocenenie spoločnosti by si zaslúžil každý vedec, ktorý prispel k rozšíreniu poznatkov svojho tímu, svojej krajiny a ľudstva vôbec. Ocenenie Vedec roka vnímam ako prestížne ocenenie pre tých najlepších. Malo by inšpirovať a ukazovať pozitívne príklady celej spoločnosti.

Logá hlavných mediálnych partnerov VR SR 2020: RTVS, VAT; Logá mediálnych partnerov VR SR 2020: Quark, NEXTECH, VEDA NA DOSAH.

Logá hlavných mediálnych partnerov VR SR 2020: RTVS a VAT; Logá mediálnych partnerov VR SR 2020: Quark, NEXTECH a VEDA NA DOSAH.

Aký máte kontakt s vedou a vedcami na Slovensku?

Ing. Peter Sochor, Senior Sales Manager, InterWay: V spolupráci s CVTI SR realizujeme od leta minulého roka integrovaný bibliograficko-repozitárny systém KOMIS. Táto vyvíjaná platforma spadá pod rámec národného projektu NISPEZ. Okrem toho na základe oprávnenia Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sme ako jedna z mála IT spoločností získali osvedčenie a spôsobilosť vykonávať aj vlastný vývoj a výskum, čo nám umožňuje byť v úzkom kontakte s vedou.

RNDr. Jozef Klein, CEO a predseda predstavenstva Asseco International: Asseco sa dlhodobo venuje výskumu a vývoju a investuje do rozvoja tejto oblasti nemalé finančné zdroje. Pravidelne sa zaujímame o možnosti, ako výskum a vývoj na Slovensku podporiť inovatívnymi témami a zmysluplnými partnerstvami. K vede má blízko aj naša technologická divízia CEIT, ktorej základy boli vytvorené na akademickej pôde Žilinskej univerzity v Žiline a venuje sa rozvoju digitalizácie pre Priemysel 4.0. V Asseco sa sústredíme aj na vývoj informačných systémov pre bankovníctvo, poisťovníctvo a zdravotníctvo. S partnermi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Komenského v Bratislave spolupracujeme na výskume a vývoji robustného systému telemedicíny.

Bc. Zuzana Domanická, vedúca oddelenia PR a marketingu, Tatravagónka: S obdivom a záujmom sledujeme zvyšujúcu sa úroveň kvality vedeckej obce na Slovensku. Dlhodobo podporujeme vedu a výskum na akademickej pôde ako aj prostredníctvom rôznych inštitúcií a záujmových skupín. 

Ing. Marek Paščák, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Datalan: DATALAN prináša IT riešenia a služby nielen pre súkromný, ale aj verejný akademický sektor a s vedeckou komunitou sme v úzkom kontakte. Týka sa to nielen výskumu, či už základného, alebo aplikovaného (pre ktorý sme napríklad dodali prvý superpočítač na Slovensku – Aurel), ale aj prípravy budúcich vedcov. Spolupracujeme s konkrétnymi univerzitami, ktoré ich vychovávajú. Napríklad Technickej univerzite vo Zvolene sme dodali unikátnu virtuálnu jaskyňu, pre STU sme riešili cloudovú infraštruktúru a pre Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) sme zrealizovali komplexnú bezpečnostnú analýzu. S vedcami sa pravidelne stretávame aj na konferenciách či pri verejnoprospešných projektoch, kde sa využíva ich expertíza, ako bol napríklad projekt To dá rozum.

Mgr. Ján Grman, PhD., technický riaditeľ SVOP: Časť mojej profesionálnej dráhy je spojená s univerzitným prostredí, kde som bol súčasťou viacerých vedeckých projektov. Aj v komerčnej praxi IT spoločnosti je mnoho výziev, ktoré majú minimálne charakter aplikovaného výskumu a inovácií.

Ako sa má z vášho pohľadu veda na Slovensku? Čo si myslíte, že by jej pomohlo?

Ing. Peter Sochor, Senior Sales Manager, InterWay: Súhlasíme s podporou vedy a vysokého školstva na Slovensku. Je dôležité, aby sa naše vedeckovýskumné organizácie posúvali vpred. S meniacou sa dobou je potrebné držať krok aj s aktuálnosťou systémov a schém a pravidelne vyhodnocovať vhodnosť reorganizácie či zavedenia inovatívnych riešení.
S narastajúcou náročnosťou na projekty treba zohľadňovať aj potreby financovania vedy, ale aj hodnotenia kvality vedeckých pracovísk, samotných vedeckých projektov, výstupov a tiež škôl.

Významná je aj integrácia a angažovanosť slovenskej vedeckej komunity do medzinárodných štruktúr, využívanie rovnakých technologických platforiem a zdrojov dát spolu s vedecky úspešnejšími krajinami sveta. Dôležité je tiež pripraviť mladým vedcom také podmienky, aby mali po návrate z odborných stáží zo zahraničia motiváciu pokračovať vo svojej odbornej práci u nás na Slovensku.

RNDr. Jozef Klein, CEO a predseda predstavenstva Asseco International: Slovensko má veľmi šikovných a talentovaných ľudí. Myslím si, že okrem iného slovenskej vede veľmi pomôže, ak vytvoríme na Slovensku podmienky pre všetky vedecké kapacity a šikovných mladých ľudí, aby nemuseli za lepšími podmienkami odchádzať do zahraničia.

Bc. Zuzana Domanická, vedúca oddelenia PR a marketingu, Tatravagónka: Vedu na Slovensku je potrebné neustále rozvíjať a podporovať, keďže dlhodobo za štátmi Európskej únie zaostávame. Túto úlohu by mal primárne plniť štát. Určite by pomohol väčší verejný záujem a diskusia o tom, ako toto prostredie zveľaďovať. Sme preto radi, že sa každoročne uskutočňuje celoslovenská súťaž Vedec roka, ktorá tiež prispieva k zlepšovaniu podmienok pre vedcov na celom Slovensku a motivuje ich pokračovať ďalej v ich činnosti.

Ing. Marek Paščák, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Datalan: Aktuálne sa mnohí vedci dostali do verejného povedomia, dozvedáme sa o ich výsledkoch, ktoré obstoja aj v zahraničnej konkurencii či medzinárodných spoluprácach. Úcta a autorita však stále nie je taká, akú si zasluhujú. To sa prejavuje aj v „podfinancovaní” celého sektora či pri príprave nových legislatívnych pravidiel, dotačných schém a výpomocí. Veda teda potrebuje nielen viac pozornosti, ale aj viac peňazí. Nesmie byť prioritou iba na papieri. V opačnom prípade nám hrozí, že aj plány na budovanie znalostnej ekonomiky zostanú iba v rovine deklarácií. A s pokračujúcou automatizáciou výroby dopadne Slovensko ako pred časom americký Detroit. To je scenár, ktorému sa potrebujeme vyhnúť, a bez podpory vedy to nepôjde.

Mgr. Ján Grman, PhD., technický riaditeľ SVOP: Pokračovať v podpore prepojenia vedy a praxe všade, kde je to možné a účelné. Vytvárať výzvy, ktoré môžu využiť aj malé akčné skupiny alebo malé firmy. Do celého procesu vniesť čo najviac transparentnosti, pokiaľ ide o prideľovanie, ale aj vyhodnocovanie výsledkov a výstupov.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky