Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedec roka SR 2015

Martina Pitlová

Ocenenie Vedec roka SR 2014

Posúvanie hraníc poznania je pre nich dobrodružstvom. Zaoberajú sa témami, na ktoré v bežnom živote väčšina z nás nemá čas myslieť. Prichádzajú s novými nápadmi, ktoré skvalitňujú naše životy, a prinášajú tak pokrok. Vedci. Ocenenie Vedec roka SR oceňuje tie slovenské vedkyne a vedcov, ktorí vo svojich odboroch vynikajú.

Cieľom súťaže Vedec roka SR je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania. Zakladateľom súťaže Vedec roka SR bolo Journaliste-studio v spolupráci s Klubom vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov. Súťaž sa koná pravidelne od roku 1997. Od 16. ročníka sú organizátormi súťaže Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

Predošlý ročník

Prezident SR Andrej Kiska počas príhovoru na slávnostnom udeľovaní cienV predchádzajúcom ročníku, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, boli ocenení: Lucia Kučerová, Fedor Gömöry, Sergej Hloch, Pavol Miškovský a Ľubomír Švorc. Viac zo slávnostného vyhlásenia výsledkov sa dočítate v reportáži publikovanej v e-novinách Vedecký kaleidoskop. Aj tohoročný 19. ročník bude príležitosťou na ocenenie úspešných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov. Ocenenie za rok 2015 bude udelené v piatich kategóriách:

  1. Vedec roka SR: ocenenie získava vedec, ktorého výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka“.
  2. Vedkyňa roka SR: ocenenie získava vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka“.
  3. Osobnosť roka v oblasti technológií: ocenený bude výskumník – realizátor významného „Technologického počinu“.
  4. Osobnosť roka v programoch EÚ: ocenený vedec – výskumník, ktorý v príslušnom roku vynikol v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ.
  5. Mladá osobnosť vedy: ocenený mladý vedec alebo technológ do 35 rokov – za vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok dosiahnutý v príslušnom roku. 

Návrhy na ocenenia treba zaslať do 11. marca 2016 e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk. Originál podpísaného návrhového formulára pošlite poštou na adresu: Centrum vedecko-technických informácií SR (Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1).

Spracovala: Martina Pitlová

Zdroj: NCP VaT

Foto: CVTI SR

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky