Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Veda v CENTRE: Čo sa deje, keď aj atómom začne „byť zima“

VEDA NA DOSAH

Čo sa stane s látkami, keď ich schladíme? Môžu získať nové vlastnosti? O kvantovo-mechanických vlastnostiach látok porozpráva vo svojej prednáške v rámci podujatia Veda v CENTRE v CVTI SR fyzik Peter Skyba.

Ilustračný obrázok, Zdroj: istockphoto.com

V prednáške sa okrem iného dozviete, aké najnižšie teploty môžu byť v prírode a ako súvisí fyzika nízkych teplôt s vesmírom. Budete mať možnosť vidieť aj experimenty, ktoré názorne ukážu, ako sa po znížení teploty zmenia vlastnosti látok.

Prednáška sa kvôli mimoriadnej situácii koná opäť bez prítomnosti publika a bude zverejnená 23. júla 2020 online na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujíma, otázky k nej posielajte do 14. júla 2020 na mail vnd@cvtisr.sk alebo nám ich napíšte na Facebook podujatia.

RNDr. Peter Skyba, DrSc. je vedúci pracovník v Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Venuje sa štúdiu supratekutosti hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu, astrofyziku a fyziku vysokých energií. Peter Skyba pracoval na viacerých medzinárodných a národných vedeckých projektoch. Za svoje výsledky v oblasti vedy získal niekoľko ocenení. V roku 2000 získal Cenu Slovenskej akadémie vied (SAV) za spoluprácu s vysokými školami. V roku 2005 mu minister školstva udelil Cenu Sophia. V roku 2008 dostal Cenu SAV za infraštruktúru a v roku 2018 ho ocenila Slovenská fyzikálna spoločnosť. V roku 2019 sa stal Vedcom roka SR.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave. Vstup pre verejnosť je voľný.

Kvôli mimoriadnej situácii sa až do odvolania koná podujatie bez prítomnosti publika. Záznam z podujatia bude dostupný na YouTube CVTI SR. 

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky