Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VEDA SK: Aké sú prognózy Slovenska o 20 – 30 rokov?

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto / Bratislava

V čom je Slovensko atraktívne? Kde má krajina slabiny? Aké sú megatrendy jeho vývoja?

Na tieto, ako aj ďalšie otázky budú hľadať odpovede hostia relácie VEDA.SK v Slovenskom rozhlase v sobotu 1. júla od 22.20 hod. do 24.00 hod. V diskusii dvoch špičkových odborníkov sa stretnú JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., prognostička, členka predsedníctva SAV a doc. Ing. Ľuboš JURÍK, PhD., z Katedry krajinného inžinierstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Okrem už spomínaných otázok, sa téma bude venovať aj otázkom ako napríklad: Žijeme v ére rýchlych zmien. Technologických, spoločenských aj geopolitických. Ako sa im prispôsobiť, ako si zachovať stabilitu krajiny a súčasne dynamiku rozvoja? V čom by Slovensko mohlo byť lídrom na medzinárodnej scéne? Ako dokáže zužitkovať svoje aktíva v podobe ľudských a prírodných zdrojov? Ako a kedy zasiahne demografia do nášho trhu práce?

Neváhajte a vypočujte si zaujímavú diskusiu o tom, kam sa naša krajina v nasledujúcom období vyberie…

VEDA.SK je moderovaným diskusným fórom vedeckých osobností na konkrétnu tému. Ponúka spoločensky príťažlivé témy, čiastočne polemické, súčasne vysvetľujúce a zasadené do širšieho kontextu, s presahom do viacerých vedných oblastí. Dve pozvané osobnosti, jedna zo SAV a druhá z ďalších inštitúcií majú cca 100 minútový priestor aby na spoločnom stretnutí definovali súčasný stav v určenej oblasti a východiská riešenia problémov. Formát neponúka interakciu a živé vstupy poslucháčov, ale koncentruje sa na konkrétne témy a popularizáciu vedy.

Informácie poskytla: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Ilustračné foto: Pixabay.com

Redigovala a uverejnila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky