Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Veda netradične

VEDA NA DOSAH

Extra zábava s vedou a technikou v praxi, aj tak možno pomenovať výstavu, ktorá sa uskutočnila v dňoch od 10. 11. – 11. 11. 2014. Podnázov výstavy Exhibície Exponáty Experimenty, vyjadruje presnejšie zámer organizátorov.  

Dvojdňové podujatie sa uskutočnilo pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako hlavné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Myšlienkou tohto podujatia bolo ukázať širokej verejnosti a najmä mládeži, výskum, vývoj a inovácie v praxi. Všetky zaujímavosti z týchto oblastí boli realizované interaktívnou, hravou, a pritom poučnou formou.

Cieľom podujatia je popularizácia vedy a techniky smerom k verejnosti. Formou prezentácie rôznych experimentov a exponátov bola predstavená  táto oblasť tak, ako ju verejnosť dosiaľ nepozná.  Interaktívnymi vedeckými exhibíciami chceli organizátori zároveň motivovať mladých ľudí k záujmu o vedu a techniku okolo nás a k štúdiu  prírodovedných a technických smerov.

Prezentácia pre verejnosť prebiehala:

  • formou interaktívnych stanovíšť, zameraných na rôzne oblasti prírodovedných a technických odborov, kde sa  predstavovali  exponáty,  prebiehali experimenty a  exhibície o výsledkoch výskumu a vývoja;
  • formou posterovej prezentácie projektov, aktivít a inštitúcií pôsobiacich v oblasti popularizácie vedy a techniky smerom k verejnosti;
  • formou statických výstav o vede a technike,
  • konzultačnými stanovišťami zameranými na rôzne oblasti popularizácie vedy a techniky,
  • formou seminárov, workshopov, prednášok, besied a pod.

Predstavený bol napríklad  výškomer SkyBean, inovatívne zariadenie z dielne Ústavu elektroniky a fotoniky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave (STU), ktorý svojimi rozmermi prekonal aj  komerčné výškomery. Ústav robotiky a kybernetiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, STU si pripravil prototyp slovenského servisného robota MRVK, prototyp guľového robota Guľko, lietajúcu quadrokoptéru, ale aj riadenie robota pomocou okuliarov s virtuálnou realitou či iné ukážky z robotiky. Chemický ústav Slovenskej akadémie vied predstavil elektrinu zo „živých“ enzýmov a praktickú ukážku biobatérie, ale to je všetko len malá časť toho, čo  návštevníci mohli vidieť.  na podujatí sa zúčastnilo viac ako 20 vystavovateľov, ktorí  prezentovali svoje aktivity.

Určite dlhšie sa účastníci výstavy zdržali aj  pri stánku s poetickým názvom Spievajúca Teslova cievka; RGB LED – namiešaj si svoju farbu; Laserový mikroskop.

Citujeme vystavovateľa, ktorým bol Ústav elektroniky a fotoniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave:

Ako prinútiť spievať blesky? Teslova cievka to predvedie v praxi s názornou ukážkou a možnosťou pretransformovať danú audioskladbu do bleskových výbojov. Ako sa miešajú farby vo forme svetla ukazuje RGB LED dióda, kde sa dá namiešať akékoľvek farebné spektrum vhodným pomerom základných farieb ako je červená zelená a modrá. Ukážeme si aj čo sa skrýva v displejoch mobilných telefónov pod mikroskopom.

model družice skCubeViaceré unikátne slovenské vynálezy vedci osobne predstavili v Bratislave  aj na výstave Veda netradične. Modely prvej slovenskej družice skCube patrili nielen medzi veľmi zaujímavé, ale aj perspektívne. Predstavila ju skupinka zapálených nadšencov, ktorá sa zasadzuje o rozvoj výskumu a kozmického priemyslu na Slovensku. Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity je názov inštitúcie, ktorá združuje týchto nadšencov a jej snahou je preraziť  a reprezentovať Slovensko v Európskej vesmírnej agentúre (ESA).

Viac: Interaktívne stánky

Na podujatí Veda netradične, okrem iného, ste mohli nájsť  aj bohatý sprievodný program.

Od rána (9.00 hod.) do večerných hodín (20.00 hod.) ste mohli navštíviť posterovú sekciu, interaktívne stánky, prednášky a workshopy zamerané na popularizáciu vedy a techniky.
Počas trvania podujatia, ale i počas celého Týždňa vedy a techniky môžete navštíviť aj panelovú výstavu venovanú Aurelovi Stodolovi a výstavu najlepších prác prihlásených do výtvarnej a fotografickej súťaže na tému Ako veda a technika zmenila môj život? Deťom a všetkým, ktorí deťmi neprestali byť, bola prístupná výstava Vedecká hračka.

Garanti podujatia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR);Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR (NCP VaT).

Prednášky

Sprievodný program

Ďalšie informácie o podujatí  nájdete na stránke TVT 2014

logo pre TVT

Zo zdrojov NCP VaT spracovala: Mgr. Mária Izakovičová

Foto: Mgr. Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky