Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Košiciach sa vo štvrtok začala medzinárodná konferencia lingvistov

VEDA NA DOSAH

Na prestížne podujatie zavíta 80 odborníkov z 19 krajín Európy a sveta.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zdroj: Marián Gladiš

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zdroj: Marián Gladiš

Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa vo štvrtok začala medzinárodná konferencia lingvistov a typológov Word-Formation Theories VI – Typology and Universals in Word-Formation V (Slovotvorné teórie VI – Typológia a univerzálie v slovotvorbe V).

Podujatie, ktoré potrvá do nedele, organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Vďaka medzinárodným aktivitám našich jazykovedcov privítame vyše 80 lingvistov  typológov z 19 krajín Európy a sveta, ktorí pôsobia na 45 univerzitách. Konferencia bude okrem plenárnych prednášok zahŕňať aj workshopy a individuálne prezentácie,“ informovala vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

Organizátori pripravili pre účastníkov konferencie popri vedeckom aj bohatý spoločenský program zahŕňajúci prehliadku historického centra mesta Košice s profesionálnym turistickým sprievodcom, spoločenský večer a výlety do širšieho okolia mesta k pamiatkam UNESCO a do slovenských hôr.

Zdroj: TS UPJŠ

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky