Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V januárovej cukrárni sa dozviete, na čo slúžia modelové organizmy

VEDA NA DOSAH

Jedným z najznámejších modelových organizmov je mucha drozofila.

Banner k podujatiu. Zdroj: CVTI SR

Banner k januárovej Vedeckej cukrárni. Zdroj: CVTI SR

V prednáške budeme hovoriť o tom, na čo nám slúžia modelové organizmy, s ktorými pracujú vedci v laboratóriu. Ako príklad uvedieme kvasinky, červa C. elegans alebo muchu drozofilu. Konkrétne popíšeme mach Physcomitrium patens – modelovú rastlinu – a jeho unikátne vlastnosti v porovnaní so všetkými ostatnými modelovými rastlinami.

Povieme si bližšie aj o tom, aké praktické využitie má modelový mach v základnom aj aplikovanom výskume a biotechnológiách. Taktiež objasníme, ako dokážu vedci odhaľovať nové funkcie génov v rastlinách.

Podujatie sa uskutoční bez účasti verejnosti. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na našom YouTube v januári 2022.

Mgr. Viktor Demko, PhD., je vedeckým pracovníkom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Je súčasťou výskumnej skupiny, ktorá sa zaoberá molekulárnou a vývinovou biológiou rastlín. Študuje, ako sa konkrétne molekuly (gény, proteíny, hormóny a ďalšie) podieľajú na kontrole rastu a vývinu rastlín. Pracuje s modelovými rastlinami, v ktorých vie presnými genetickými manipuláciami (cielená mutagenéza) odhaľovať funkcie rôznych génov a produktov, ktoré tieto gény kódujú.

Využíva rozličné metodické prístupy vrátane molekulárnej a bunkovej biológie, biochémie, konfokálnej laserovej mikroskopie a bioinformatiky. Výsledky práce celej skupiny prispievajú k poznaniu, ako sa rast rastlín riadi na molekulárnej úrovni, čo má dôležitý aplikačný potenciál pre moderné šľachtiteľstvo, biotechnológie a poľnohospodárstvo.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu.

Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Vo Vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky