Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V boji proti civilizačným chorobám interiérovým dizajnom

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /stres/; zdroj: Pixabay.com

Životný štýl a civilizačné ochorenia idú ruka v ruke. Doba je uponáhľaná, neistá, no predovšetkým do veľkej miery konzumná. Ľudia žijú pod tlakom a nároky na ich pracovné výkony sa zvyšujú. Zdravého pohybu je málo, viac sedíme pred televíziou, za počítačom, za volantom. Naproti tomu príjem kalorických a nezdravo pripravených potravín typu fast-food rastie.

Niet sa čo čudovať, že sa následne rozmáhajú také choroby ako artritída, diabetes, choroby srdca, obezita, rakovina, depresie, Parkinsonova choroba, poruchy imunity, alergie, Alzheimerova choroba, poruchy metabolizmu či zvýšená hladina cholesterolu. Podľa údajov svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 15 až 30 % dnešnej populácie trpí týmito vážnymi civilizačnými ochoreniami. Problém je vypuklý najmä vo vyspelých krajinách, kde je výskyt týchto chorôb ešte vyšší: 30 – 40 %.

Rozmach civilizačných chorôb a postihovanie čoraz mladších ročníkov populácie leží na srdci tvorcom projektu Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia civilizačných chorôb (Interior Design as a tool for prevention and healing of civilization diseases). Ide o výskumný tím na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) v zložení: Ivan Petelen (zodpovedný riešiteľ), Veronika Kotradyová, Peter Daniel, Michal Hronský, Viliam Chlebo, Katarína Morávková, Igor Salzer, Dušan Kočlík, Zuzana Žúžiová.

„Rozmach civilizačných chorôb je alarmujúci a núti nás hľadať účinnejšie prostriedky na ich prevenciu a terapiu. Jednou z reálnych možností je aj vstup prevencie a rehabilitačnej terapie do nášho mikroprostredia, do každodenného rytmu života, do známeho, pohodlného a intímneho priestoru domova. Vytvoriť teda dizajn originálnych interiérových prvkov, ktoré funkčne zapadnú do súčasného interiéru, no budú slúžiť aj na prevenciu a rehabilitačnú terapiu. Vnesieme tak do bytového prostredia okrem iného aj možnosť pohybovej aktivity s cieľom vytvoriť si pozitívne návyky a stereotypy, ktoré majú pri prevencii a liečení civilizačných chorôb osobitný význam,“ uvádzajú realizátori projektu.

Sú presvedčení, že vnesením prevencie a liečenia civilizačných chorôb do mikroprostredia viac sprístupnia pohyb širším vrstvám populácie, než je tomu doteraz. „Riešením tohto dnes už akútneho stavu je aj rozšírenie poznatkov a ovplyvnenie myslenia ľudí pri riešení problematiky civilizačných chorôb. Preto projekt kladie dôraz i na popularizáciu výsledkov formou súboru informačných, výchovných, výskumných a edukačných aktivít – články, workshopy, vedecké konferencie, publikácie pre odbornú i laickú verejnosť a pedagogické účely, videodokumenty, webová stránka so špecializovaným softvérom a pod.“

 

Zdroj informácií:

https://www.fa.stuba.sk/sk/veda-a-vyskum-na-fa/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky