Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Univerzita Komenského otvára nové informačné centrum

VEDA NA DOSAH

Zrekonštruovali dlho nevyužívaný priestor z roku 1930, ktorý je plne bezbariérový.

Moderný pult a priestory nového informačného centra.

Priestory informačného centra UK. Zdroj: TS

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave otvorila 4. mája 2022 nový informačný a reprezentačný priestor. Informačné centrum na Štúrovej 9 sa nachádza v blízkosti hlavnej budovy UK na Šafárikovom námestí v centre Bratislavy. Slúžiť bude študentom, uchádzačom i verejnosti.

Informačné centrum bude miestom prvého kontaktu pre uchádzačov a uchádzačky o štúdium. Budú sa v ňom konať podujatia rôzneho druhu, školenia, prednášky, výstavy, semináre či umelecké podujatia. Návštevníci si tu môžu kúpiť darčekové a propagačné predmety univerzity a získať informácie o štúdiu i o univerzite.

Otvorenie centra je súčasťou snahy UK otvorenejšie komunikovať s verejnosťou, efektívnejšie komunikovať so súčasnými aj potenciálnymi študentkami a študentmi a viac zapájať odbornú verejnosť do života univerzity.

Priestor, ktorý bol v minulosti využívaný komerčne, sa univerzita rozhodla pretvoriť na univerzálne prístupné prostredie. Pre uchádzačov o štúdium na univerzite je vyhradená jedna časť zóny prvého kontaktu. V druhej časti bude denná kaviareň, ktorá sa podľa potreby môže zmeniť na priestor pre podujatia.

Dizajn navrhovali v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou

„Dizajn bol navrhnutý tak, aby bolo cítiť, že priestor je určený mladým ľuďom a zároveň ostáva primerane dôstojným pre univerzitné prostredie,“ hovorí architekt Dušan Kočlík zo Slovenskej technickej univerzity. Pri návrhu priestoru UK spolupracovala práve so Slovenskou technickou univerzitou, ktorá je jej najbližším akademickým partnerom.

Projekt je súčasťou rozvojového projektu Centra Comeniana, ktorý bol finančne podporený zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Renovácia priestorov prebiehala od augusta 2021 do januára 2022. Priestor je plne bezbariérový.

„Univerzitu netvoria len prednáškové sály, kabinety a knižnice. Univerzita by mala byť súčasťou mesta, v ktorom pôsobí. Mala by komunikovať so svojimi študentmi a študentkami, ale aj so záujemcami o štúdium, so širšou odbornou aj laickou verejnosťou. Naše nové informačné centrum je snahou vykročiť mimo štandardného pôdorysu našich aktivít a vytvoriť bezbariérový priestor v centre Bratislavy s nadčasovým interiérovým dizajnom, ktoré bude slúžiť ako kontaktný bod a miesto stretávania. Verím, že cez rôzne podujatia, prednášky, čítania, koncerty či diskusie budeme nielen efektívnejšie komunikovať so záujemcami o štúdium, ale zároveň do života univerzity viac vťahovať širšiu verejnosť,“ povedal Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Zdroj: TS UK

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky