Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Martina Pitlová

Pokus s cievkou

Tento rok, takisto ako po minulé roky sa v novembri uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Je to týždeň, kedy v rámci stoviek podujatí vedecké a technické inštitúcie pustia bežných ľudí do svojich laboratórií a odprezentujú im výsledky svojich výskumov. Spoločnosť má príležitosť zažiť priamy kontakt s vedou a technikou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás, a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Nahliadnuť do sveta vedy a techniky bude tento rok možné od 9. do 15. novembra 2015.

Organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je prezentovať vedu, dostať ju medzi ľudí, popularizovať a zlepšiť jej vnímanie. Ambíciou je vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, keďže Slovenská republika má silný vedecký potenciál, ktorý by mal byť využitý.

Výstava v CVTI SRCentrum vedecko-technických informácií SR aj tento rok pripravuje množstvo podujatí a súťaží. V súčasnosti je vyhlásená Výtvarná súťaž s témou „Moje C/centrum vedy“, kde môžu deti od 11 do 16 rokov nakresliť svoju predstavu Centra vedy. Ďalej prebieha Fotografická súťaž na tému „Kto/čo inšpiruje môj záujem o vedu a techniku“, pričom študenti alebo doktorandi sú vyzvaní, aby posielali do súťaže autorskú fotografiu, ktorou prezentujú svoj pohľad na predmety, alebo osobnosti, ktoré ich výraznou mierou inšpirujú a motivujú k záujmu o vedu a techniku. V Grafickej súťaži s témou „Symboly vedy a techniky“ taktiež študenti a doktorandi vytvoria svoj symbol, ktorý charakterizuje vedu, výskum, vedecké bádanie, či techniku, graficky znázornený prostredníctvom najrôznejších grafických programov.

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa koná Festival vedeckých filmov, počas ktorého prebiehajú dve súťaže – Súťaž o najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technikeSúťaž amatérskych filmov. Viac informácií je dostupných na fvf.cvtisr.sk.

Novinkou je, že 10. ročník súťaže Vedecký vtip bude prvýkrát súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tohtoročnou témou obrázkových vtipov alebo komixov je „Experiment“. Bližšie informácie o podujatiach, súťažiach, ako aj o celom Týždni vedy a techniky na Slovensku nájdete na www.tyzdenvedy.sk.

Grafika TVT 2015

Spracovala: Martina Pitlová

Foto: CVTI SR

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky