Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online!

VEDA NA DOSAH

Týždeň vedy a techniky 2020 (TVT) začína už 9. novembra. Jeho 17. ročník opäť prinesie desiatky mimoriadnych podujatí, ktoré sa budú konať na celom Slovensku.

Grafika - pozvánka na podujatie. Zdroj: CVTI SR

Zaujímajú vás najnovšie objavy, chcete lepšie porozumieť svetu alebo ste len jednoducho zvedaví? Príďte si vychutnať vedu v tej najlepšej forme. Vyberte si z desiatok prednášok, podcastov, súťaží, festivalov či dní otvorených dverí, ktoré sme pre vás spolu s partnermi pripravili pri príležitosti TVT 2020 po celom Slovensku. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa časť z nich uskutoční v online priestore.

„Všetci dnes vnímame dôležitosť vedy viac ako kedykoľvek predtým. Pandémia nového koronavírusu nám dala pocítiť našu zraniteľnosť a vedci spolu so zdravotníkmi už takmer rok plnia titulné stránky periodík. My si však myslíme, že by to tak malo byť stále, nielen v časoch krízy. Aj preto už 17. rok organizujeme Týždeň vedy a techniky,“ priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

TVT na Slovensku je sviatkom vedy a poznatkov. Počas siedmich dní sa každý rok spojí množstvo vedcov, akademikov a popularizátorov vedy, aby verejnosti priblížili najnovšie objavy, podelili sa o výsledky svojej práce a umožnili ľuďom nazrieť do sveta experimentov a bádania.

„Týždeň vedy a techniky interne prezývame vedeckými Vianocami z dvoch dôvodov,“ hovorí Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (CVTI SR), „po prvé pre prípravu, ktorá sa dá prirovnať k tej vianočnej, a po druhé pre význam, ktorý toto podujatie má. Je stelesnením nášho poslania, ktorým je popularizácia vedy. Sme nesmierne hrdí, že sa nám aj napriek pandémii podarilo vyskladať takýto bohatý program a veľmi sa tešíme zo záujmu partnerských organizácií,“ dodáva.

Výber sprievodných podujatí partnerských inštitúcií si môžete pozrieť alebo stiahnuť na tomto linku.

Počas TVT 2020 sme pre všetkých záujemcov pripravili desiatky online, ale aj offline podujatí po celom území Slovenska. Centrum vedecko-technických informácií SR bude väčšinu svojich aktivít v rámci TVT 2020 realizovať online (Príloha č. 1). Organizátori akcií v regiónoch ponúkajú rôzne spôsoby účasti, ktoré závisia od typu jednotlivých aktivít (Príloha č. 2 – výber podujatí).

Všetky podujatia TVT 2020 sa striktne konajú v súlade s pandemickými opatreniami platnými na území SR. Zoznam všetkých pripravených podujatí nájdu záujemcovia na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk. Organizátori TVT 2020 srdečne pozývajú každého, komu veda učarila, a tiež každého, kto sa chce nechať vedou inšpirovať. Tešíme sa na vás!

Hlavnými organizátormi podujatia je MŠVVaŠ SR a CVTI SR. Spoluorganizátorom je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárneEPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, NextechZážitkové centrum vedy Aurelium.

Centrum vedecko-technických informácií SR bude väčšinu svojich aktivít v rámci TVT realizovať online. Ponúkame výber z podujatí, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje CVTI SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR. Zmena programu vyhradená. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

• Pondelok s neurológiou (9. november 2020)
o 9.00 hod.: Od neurónu k mozgu – prednáška bude venovaná vývoju mozgu v ranom štádiu života a tomu, čo jeho vývoj ovplyvňuje. Prednášať bude Ján Bakoš, PhD. Záznam z prednášky bude zverejnený online na našom YouTube CVTI SR o 9.00 hod.
o 17.00 hod.: Poruchy spánku a ich vplyv na dlhodobý zdravotný stav – MUDr. Martin Kucharík sa bude venovať problematike spánku a nespavosti. Prednášku budete môcť sledovať online prostredníctvom livestreamu o 17.00 hod.

• Slávnostné vyhlásenie výsledkov grafickej a výtvarnej súťaže (10. november 2020)
Téma grafickej aj výtvarnej súťaže bola tento rok jednotná – Vedci – superhrdinovia dnešných dní. Cieľom výtvarnej a grafickej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie i popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

• Festival vedeckých filmov (11. november 2020)
Súčasťou TVT 2020 bude tento rok výnimočne aj FVF 2020. Témou tohtoročného FVF je Svetelné znečistenie – čo nám hrozí? Prostredníctvom livestreamu vám online premietneme dva filmy, po ktorých sa uskutoční moderovaná diskusia s odborníkmi na danú tému. Sú to: 
16.00 hod.: film Temná strana svetla + diskusia,
18.00 hod.: film Vo svetle noci (premiéra autorského filmu Mateja Poka z produkcie CVTI SR) + diskusia.

• Festival vedy a techniky AMAVET (9. – 11. november 2020)
FVaT AMAVET je už tradičnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tento rok sa uskutoční už jeho 23. ročník. V rámci FVaT AMAVET môžu žiaci stredných škôl, ale aj žiaci II. stupňa základných škôl prihlasovať svoje bádateľské projekty. Celoslovenské finále sa uskutoční počas TVT 2020 od 9. do 11. novembra 2020.

• Ceny za vedu a techniku 2020
Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku býva tradične odovzdávanie Ceny za vedu a techniku 2020. Podujatie sa však z dôvodu aktuálnych protipandemických opatrení uskutoční v náhradnom termíne, o ktorom budeme včas informovať.

• Zážitkové centrum vedy Aurelium
Pri príležitosti TVT 2020 dostane každý návštevník Zážitkového centra vedy Aurelium v období 9. – 15. novembra 2020 malý darček.

• Mimoriadne vydanie časopisu Quark
Pri príležitosti TVT 2020 a zároveň pri príležitosti osláv 25. výročia založenia časopisu Quark bude vydané špeciálne online číslo časopisu.

• Veda na dosah
Na stránke www.vedanadosah.sk budú počas celého TVT publikované špeciálne články, videá a podcasty, ako aj výstupy z realizovaných podujatí.

(GL)
Zdroj: Tlačová správa CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky